Tag Archives: Covid-19

16Jun/21

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วม #SaveBangsaphan สนับสนุนอาหารทีมบริการฉีดวัคซีนCovid-19

กลุ่มเหล็กสหวิริยาภายใต้โครงการความร่วมมือ”Save Bangsaphan” สนับสนุนอาหาร มูลค่า 20,000 บาท ให้แก่ทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางสะพาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่จิตอาสา ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการและสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ให้แก่ประชาชนอำเภอบางสะพาน โดยมีนายแพทย์เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ และนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน พร้อมนายวิเชียร เกตุงาม กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ ให้เกียรติร่วมรับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลบางสะพาน

05May/21

กลุ่มเหล็กสหวิริยาติดอาวุธนักรบชุดกาวน์ มอบหน้ากากอนามัย N95 รพ.บางสะพาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยคณะทำงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนฯ ร่วมส่งกำลังใจและความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบางสะพาน ผู้เปรียบเสมือน “นักรบชุดกาวน์” ด่านหน้าในอำเภอบางสะพานที่ต้องรับมือในวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยส่งมอบหน้ากากอนามัย N95 เพื่อใช้ในการยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลบางสะพาน ภายใต้โครงการ Save Bangsaphan โดยมี นายแพทย์เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลบางสะพาน

15Jun/20

กลุ่มเหล็กสหวิริยา-ศูนย์คุณธรรม มอบถุงยังชีพชุมชนดาวดึงษ์บรรเทาผลกระทบโควิด

กลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และภาคีเครือข่าย มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ณ พื้นที่ชุมชนวัดดาวดึงษาราม และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดดาวดึงษาราม เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

23May/20

กลุ่มเหล็กสหวิริยามอบไข่ปันสุข 10,000 ใบ สนับสนุนโครงการ “ถุงปันน้ำใจ” อำเภอบางสะพาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนไข่ปันสุขจำนวน 10,000 ฟองสมทบโครงการ “ถุงปันน้ำใจโดยนายอำเภอและคณะ” โดยมีนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มอบให้แก่นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการ นำไปประกอบอาหาร ช่วยบรรเทาทุกข์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

21May/20

เอสเอสไอมอบหน้ากากผ้าพี่เหล็กม้วน สน.ยานนาวา

นายจิร โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด  (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ มอบหน้ากากผ้าพี่เหล็กม้วนที่ตัดเย็บโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางสะพาน ให้แก่ พ.ต.อ.ประเดิม จิตวัฒนาภิรมย์ ผกก.สน.ยานนาวา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนได้ใช้ป้องกันลดความเสี่ยงจากเชื้อโควิด-19