Tag Archives: Kon-Lhek Mini Marathon2019

13Mar/20

ฅนเหล็กมินิมาราธอนหนุนการศึกษาเยาวชน มอบเงินสนับสนุนสองโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้แทนองค์กรร่วมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฅนเหล็กมินิมาราธอน ครั้งที่ 12 (SSI, TCRSS, NS Blue Scope, NS-SUS, JSGT) มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้แก่สองโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยมีร้อยตำรวจเอกสุรพงศ์ พันธ์ดี ครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว และครูปรีชา บุญประสม โรงเรียนบ้านวังปลา เป็นผู้รับมอบ  เมื่อเร็วๆนี้

27Oct/19

ฅนเหล็กมินิมาราธอน12ครั้ง มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสแล้ว29ล้านบาท

5 พันธมิตรอุตสาหกรรมเหล็ก ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS Blue Scope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (NS-SUS) และ บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดRead More…

08Oct/19

5 บริษัทเหล็กร่วมใจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จัดกิจกรรม “เดิน-วิ่งการกุศลฅนเหล็กมินิมาราธอน 2019”

ผู้แทน 5 บริษัท อุตสาหกรรมเหล็ก ร่วมเปิดตัวกิจกรรม “เดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน 2019” ครั้งที่ 12 ประกอบด้วยนายจิร โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI) นายณรงฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย (TCRSS) นายพิทักษ์ ยอดพฤติการ รองประธานฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS BlueRead More…