Tag Archives: ssi

22Jul/20

อุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ SSI รับรางวัล Zero Accident Campaign 2020

นายบุญทวี บุญญอารักษ์ หัวหน้าสำนักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ “SSI” รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณระดับเงิน กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2563 (Zero Accident Campaign 2020) จาก พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน ลดสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการให้เป็นศูนย์ เพื่อแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี เมื่อเร็วๆนี้

11May/20

SSI – WCE ร่วมใจ Save Bangsaphan มอบประตูทำลายเชื้อโรค สเปรย์หมอกไฮโปคลอรัส ทำลายเชื้อโควิด-19

นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI นายมงคล สุขไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และนายวีระชัย ฟุ้งเฟื่อง ที่ปรึกษาผู้บริหาร บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ WCE มอบ “THE C19 STERILIZATON GATE” หรือ ประตูทำลายเชื้อโรค สเปรย์หมอกไฮโปคลอรัส ทำลายเชื้อโควิด-19 และเชื้อโรคอื่นๆRead More…

30Apr/20

WCE เปิดตัวนวัตกรรมป้องกันโควิด-19 ประดิษฐ์ประตูทำลายเชื้อโรค สเปรย์หมอกไฮโปคลอรัส เตรียมมอบให้ชุมชนบางสะพานใช้งาน

บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ WCE เปิดตัวนวัตกรรมสู้โควิค-19 ประดิษฐ์และผลิต “THE C19 STERILIZATON GATE” หรือ ประตูทำลายเชื้อโรค สเปรย์หมอกไฮโปคลอรัส ทำลายเชื้อโควิด-19 และทำลายเชื้อโรคอื่นๆ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด – 19 และเชื้อโรคอื่นๆ ก่อนเข้าอาคาร สถานที่ปฏิบัติงาน โดยเครื่องจะทำงานระบบอัตโนมัติ ฉีดพ่นละอองหมอกไฮโปคลอรัสขนาดเล็กกว่า 7 ไมครอน เข้าถึงทุกซอกทุกมุมของร่างกาย ปลอดภัยต่อ คนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเตรียมส่งมอบให้อำเภอบางสะพานใช้สำหรับสถานที่ราชการนายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์Read More…

09Apr/20

SSI มอบชุด PPE ป้องกันไวรัส COVID-19 รพ.ประจวบคีรีขันธ์

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หรือ PPE (Personal Protective Equipment) ช่วยเหลือทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรคในขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID -19 โดยมีนายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้รับมอบ

08Apr/20

เอสเอสไอส่งกำลังใจช่วยเหลือ จนท.กู้ภัย มูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธาธรรมสถาน ส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) สู้ภัยไวรัส COVID-19

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต ส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หรือ PPE (Personal Protective Equipment) ให้แก่มูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธาธรรมสถาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยมีนายอนุภาส อื้อพรรณรังษี ประธานมูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธาธรรมสถาน เป็นผู้รับมอบ