12Feb/24

เอสเอสไอมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไทย คว้า 2 รางวัลอุตฯ ดีเด่น “เพิ่มผลผลิต-โลจิสติกส์”

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบสองรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี 2566 (The Prime Minister’s Industry Award 2023) ให้แก่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ ประกอบด้วย 1) รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการเพิ่มผลผลิต และ 2) รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  โดยมีนายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เอสเอสไอ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจัดให้มีการมอบรางวัลอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความคิดริเริ่ม และมีความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ณ ตึกสันติไมตรีRead More…

06Jan/24

ชวนเด็กๆ รู้เรื่องเหล็กกับโลกใบเล็กของเรา ครูอาสาเหล็กสหวิริยาปันความรู้ 7 ร.ร.บางสะพาน

เสริมสร้างวัฒนธรรมจิตอาสาขององค์กร พนักงานจิตอาสากลุ่มเหล็กสหวิริยา 15 คน เข้าร่วมเป็น “ครูอาสา รุ่นที่ 12” ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ หัวข้อ “เหล็กกับชีวิตประจำวัน” และหัวข้อ “อุตสาหกรรมเหล็กกับการพัฒนาชุมชน” ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้อุตสาหกรรมเหล็กสู่หลักสูตรท้องถิ่น ประจำปี 2566 ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 889 คน จาก 7 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนยาง โรงเรียนวัดนาผักขวง โรงเรียนบ้านท่าขาม โรงเรียนบ้านดอนสำราญ โรงเรียนบางสะพาน โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน และRead More…

22Dec/23

Safety First SSI จัดสัปดาห์ความปลอดภัยปี 2566

นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพาน นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ คุณมยุรฉัตร วงษ์กร ผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนอำเภอบางสะพาน ร่วมเปิดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม พลังงาน และคุณภาพ ประจำปี 2566 หรือ SHEEQ WEEK จัดโดยเอสเอสไอ เพื่อส่งเสริมความรู้ สร้างความตระหนักการมีจิตสำนึกที่ดีในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม พลังงานRead More…

21Dec/23

ผลงานเอสเอสไอส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ก.พลังงานมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2023

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ  ปลัดกระทรวงพลังงาน มอบรางวัล ดีเด่น Thailand Energy Awards 2023 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงาน-ควบคุม ให้แก่นายอรรถกร อุปการ หัวหน้าสายงานซ่อมบำรุง บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน เพื่อยกย่องและแสดงความชื่นชมแก่ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน พร้อมกับส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2023 จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานRead More…

20Dec/23

สร้างองค์กรความสุข (Happy Workplace) SSI Run for Friends มอบทุนบุตรพนักงาน

นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ร่วมสร้างขวัญและกำลังใจบุตรพนักงาน มอบทุนการศึกษาในโครงการ SSI Run For Friends โดยนำรายได้จากการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และเงินสนับสนุนโครงการของบริษัทมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และผ่านเกณฑ์การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 37 ทุน รวมมูลค่า 76,500 บาท ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินเข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม “เอสเอสไอ”ในปีRead More…