15Feb/24

เหล็กสหวิริยาพัฒนาประมงบางสะพานยั่งยืน ผนึกอบต.แม่รำพึง-เครือข่ายทิ้งซั้งเพิ่มบ้านปลา

“กลุ่มเหล็กสหวิริยา” (SSI-TCRSS-TCS-WCE-BSBM-PPC) และ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง ร่วมดำเนินโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมทิ้งซั้ง (ซั้งกอ) ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจากนายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดงาน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติบ้านอ่าวยาง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่รำพึง ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม ทิ้งซั้งกอโดยปล่อยลูกปูนจำนวน 100 ลูก และปล่อยปลากระพง จำนวน 5,000 ตัว โดยมีเครือข่ายต่างๆเข้าร่วม อาทิ อำเภอบางสะพาน เครือข่ายประมงพื้นบ้านบางสะพาน สมาคมชาวประมงอำเภอบางสะพาน ประมงอำเภอบางสะพาน อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม(เตรียมการ)Read More…

06Jan/24

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมปันไอโอดีนเพื่อเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร สนับสนุนปลากะตักเครือข่ายประมงบางสะพานมอบสู่คนบนดอย

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมสนับสนุนปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน สมาคมชาวประมงบางสะพาน เครือข่ายประมงพื้นบ้านบางสะพาน เพื่อนำไปมอบให้กับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี 2567 ผ่านกองทัพเรือ โดยเสด็จพระราชกุศลนำไปพระราชทานให้แก่ นักเรียน และประชาชนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ทั้งนี้ ได้มีพิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทาน โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี 2567 (2,100 กิโลกรัม) ให้กับพลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะผู้แทนกองทัพเรือ ณRead More…

20Dec/23

กลุ่มเหล็กสหวิริยาหนุนประมงบางสะพานยั่งยืน ขยายธนาคารปู-เสริมเครื่องมือประมงพื้นบ้าน

กลุ่มเหล็กสหวิริยาประมงบางสะพานสู่ความยั่งยืน ส่งมอบโรงเรือนธนาคารปูม้ากลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานที่มีการปรับปรุงและขยายเพิ่มเติมโดยพนักงาน “กลุ่มเหล็กสหวิริยาอาสา ทำความดีเพื่อสังคม” พร้อมมอบเงินสนับสนุนการซ่อมแซม”สาลี่”(คานน้ำ) ให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานสำหรับใช้ในกิจกรรมประมงเพื่ออาชีพ โดยมีนายสุทินประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพาน นายประสิทธิ์ ภู่งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง นายนันทชัย สุขเกื้อ นายกสมาคมชาวประมงบางสะพาน นายประทีป อบเชย ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพาน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ รับมอบพร้อมกับสมาชิกกลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานกลุ่มเหล็กสหวิริยาได้ดำเนินโครงการประมงบางสะพานยั่งยืน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายชาวประมงบางสะพานมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นให้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชาวประมงบางสะพาน ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มีการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันและทำประมงอย่างรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถต่อยอดไปถึงการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าพร้อมเชื่อมโยงการตลาดและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อไป โดยดำเนินกิจกรรมหลากหลายรูปแบบทั้ง1) การเชื่อมโยงเครือข่ายประมง2) การมีส่วนร่วมสร้างความสมบูรณ์ระบบนิเวศน์ชายฝั่ง ทั้งกิจกรรมการวางซั้งกอ ปล่อยพันธุ์สัสตว์น้ำ การทำความสะอาดชายหาด3) การพัฒนาและเสริมสร้างความรู้กลุ่มประมงและเยาวชนและRead More…

20Dec/23

สร้างองค์กรความสุข (Happy Workplace) SSI Run for Friends มอบทุนบุตรพนักงาน

นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ร่วมสร้างขวัญและกำลังใจบุตรพนักงาน มอบทุนการศึกษาในโครงการ SSI Run For Friends โดยนำรายได้จากการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และเงินสนับสนุนโครงการของบริษัทมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และผ่านเกณฑ์การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 37 ทุน รวมมูลค่า 76,500 บาท ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินเข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม “เอสเอสไอ”ในปีRead More…

19Dec/23

ฅนเหล็กมินิมาราธอนร่วมพัฒนาเยาวชนด้อยโอกาส มอบทุนสนับสนุนร.ร.นาถะศาสตร์หลวงพ่ออลงกต

นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นตัวแทนผู้บริหารองค์กรร่วมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลฅนเหล็กมินิมาราธอน 2023 มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมฯ จำนวนเงิน 100,000 บาท แด่พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างโรงเรียนนาถะศาสตร์ จังหวัดลพบุรี ผ่านการสนับสนุนโครงการวิ่ง ก้าวด้วยรัก Run With Love เพื่อให้เยาวชนยากไร้กว่า 1,000 คนได้รับโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาให้สามารถเป็นผู้เป็นที่พึ่งให้แก่ตนเอง ครอบครัวRead More…