27Jun/22

กลุ่มเหล็กสหวิริยา-เครือข่ายประมงพื้นบ้านบางสะพาน จัดกิจกรรมวางซั้งกอคลองปากปิดเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอบางสะพาน และเครือข่ายประมงพื้นบ้านจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มประมงพื้นบ้านบางสะพานเพื่อความยั่งยืน โดยการวางซั้งกอจำนวน 5 จุดในทะเล ระยะ 3 กิโลเมตร บริเวณชายหาดคลองปากปิด ตำบลพงศ์ประศาสน์ เพื่อให้สัตว์น้ำวัยอ่อนใช้เป็นที่หลบภัย ช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ป้องกันการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย หรือเรือประมงขนาดใหญ่รุกเข้ามาในพื้นที่ชายฝั่ง กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา ประมงอำเภอบางสะพาน นายกสมาคมชาวประมงบางสะพาน ประธานเครือข่ายกลุ่มประมงพื้นบ้าน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

10Jun/22

อบต.แม่รำพึง-ประมงพื้นบ้านจัดรักษ์สิ่งแวดล้อมทิ้งซั้งกอกลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนและร่วมกิจกรรม

“กลุ่มเหล็กสหวิริยา” ร่วมกิจกรรมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมทิ้งซั้ง (ซั้งกอ) จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านปากคลอง อำเภอบางสะพาน โดยซั้งกอดังกล่าวทำขึ้นจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายในน้ำได้ เพื่อให้เป็นแหล่งหลบภัยแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำให้สามารถเจริญเติบโต รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้ชุมชนร่วมกันรักษาทรัพยากรชายฝั่งและความมั่นคงทางอาหารให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนบางสะพาน โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้ ณ บ้านปากคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในกิจกรรมดังกล่าวกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมสนับสนุนงบประมาณ และน้ำดื่ม โดยมีนายประสิทธิ์ ภู่งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง เป็นผู้รับมอบ เช่นเดียวกับ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือRead More…

07Mar/22

SSI เหล็กรักษ์โลกรวบรวมส่งแล้วขยะอิเล็กทรอนิกส์ลอตแรก“คนไทยไร้ E-Waste“

ตามที่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ” ได้ร่วมกับบริษัทต่างๆ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) เข้าร่วมดำเนินงานด้านการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) อย่างถูกวิธี ภายใต้โครงการคนไทยไร้ E-Waste ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ด้วยการเข้าร่วมเป็นจุด Drop Point รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) ส่วนตัวของบุคลากรภายในองค์กรนั้นณ วันที่ 7 มีนาคม 2565Read More…

11Feb/22

กลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนกิจกรรมประมงพื้นบ้านบางสะพาน สานประมงยั่งยืน คืนสัตว์น้ำสู่แหล่งธรรมชาติ

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกิจกรรมและสนับสนุนน้ำดื่มกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีนายวรวิทย์ ดวงแก้ว ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ เป็นประธานในพีธี สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งธรรมชาติให้กับชุมชน โดยการร่วมกันปล่อยหอยตะโกรมกรามขาวจำนวน 5,000,000 ตัว คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เร่งฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ เพื่อคงความยั่งยืนให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำ พร้อมเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรชาวประมงในพื้นที่บางสะพาน ซึ่งจัดโดยสำนักงานประมงอำเภอบางสะพาน เครือข่ายประมงพื้นบ้านอำเภอบางสะพาน และสมาคมชาวประมงบางสะพาน ณ คลองปากปิด ม.1 บ้านฝ่ายท่า ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

23Sep/21

SSI-TCRSS รับ“รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ” ระดับประเทศ

นายสมภพ คงรอด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบรางวัลสถานประกอบการกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2564 โดยมี นายบุญทวี บุญญอารักษ์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI และ นายสุชาติ บุญแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงงาน บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด(มหาชน) หรือ TCRSSRead More…