Bangsaphan Car Free Day ปี 6 ลดใช้น้ำมัน เธอกับฉันแข็งแรง

อนาคตเหล็กไทย สร้างด้วยเด็กไทยครั้งที่ 11 ส่งเสริมเยาวชนบางสะพานสู่เส้นทางวิศวกร

เอสเอสไอร่วมส่งมอบสนามกีฬาอเนกประสงค์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

เอสเอสไอ เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน เสริมทัพความรู้อุตสาหกรรมเหล็กไทย

เครือสหวิริยารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน “รักในหลวง รักษ์บางสะพาน 2557”