Tag Archives: กิจกรรมประมงพื้นบ้าน

04May/23

กลุ่มเหล็กสหวิริยาสนับสนุนกิจกรรมประมงพื้นบ้านบางสะพาน สานประมงยั่งยืน คืนสัตว์น้ำสู่แหล่งธรรมชาติ

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกิจกรรมและสนับสนุนน้ำดื่มกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งธรรมชาติให้กับชุมชน โดยการร่วมกันปล่อยหอยตะโกรมกรามขาวจำนวน 3,000,000 ตัว คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เร่งฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ เพื่อคงความยั่งยืนให้กับทรัพยากรสัตว์น้ำ พร้อมเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรชาวประมงในพื้นที่บางสะพาน ซึ่งจัดโดยสำนักงานประมงอำเภอบางสะพาน นำโดย นายถาวร โรจนะรัตน์ ประมงอำเภอบางสะพาน เครือข่ายประมงพื้นบ้านอำเภอบางสะพาน และสมาคมชาวประมงบางสะพาน ณ คลองปากปิด ม.1 บ้านฝ่ายท่า ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์