Tag Archives: บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี

30Aug/23

กลุ่มเหล็กสหวิริยา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาเยาวชนบางสะพาน จัดมอบทุนการศึกษา 325 ทุนให้เยาวชนบางสะพานต่อเนื่องปีที่ 30

กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดมอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 30 ให้แก่เยาวชนในพื้นที่บางสะพานจำนวน 21 โรงเรียน โดยการมอบทุนการศึกษาประกอบด้วย ทุนเหล็กสร้างคนเก่งบางสะพาน ซึ่งเป็นทุนปริญญาตรีต่อเนื่องโดยหลังเรียนจบกลับเข้ามาร่วมปฎิบัติงานกับบริษัทจำนวน 1ทุน ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรีจำนวน 2 ทุน ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)จำนวน 10 ทุน ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จำนวน 232 ทุน และ“ทุนนี้..เพื่อน้อง” ของพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา จำนวน 80 ทุน รวมมูลค่าRead More…

29Aug/23

เสริมศักยภาพนศ.4สาขาการอาชีพบางสะพานผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมถ่ายทอดความรู้

กลุ่มเหล็กสหวิริยานำทีมผู้บริหารและพนักงานร่วมเป็นวิทยากร แบ่งปันประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ทั้ง 4 สาขา ประกอบไปด้วย นักเรียนนักศึกษาหลักสูตรปวช.สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาช่างยนต์ สาขาช่างกลโรงงาน และนักเรียนนักศึกษาหลักสูตรปวส.สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน สาขางานการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่ทางวิทยาลัยการอาชีพจัดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนักศึกษาที่จะเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะปฎิบัติงานในอุตสาหกรรมและเป็นบุคลากรแรกเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีความพร้อมทางด้านทักษะ สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2566

23Aug/23

อบก.มอบประกาศเกียรติคุณเอสเอสไอ นำร่องลดก๊าซเรือนกระจกภาคธุรกิจ

นายบุญทวี บุญญอารักษ์ (กลาง) หัวหน้าสำนักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เป็นตัวแทนบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ รับประกาศเกียรติคุณจากนายรองเพชร บุญช่วยดี (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จากการเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมภาคธุรกิจ ลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่ Net Zero Emission”  โดยเอสเอสไอเป็นองค์กรนำร่องในการกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Target (SBT)) ในการลดก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับข้อตกลงปารีสบนพื้นฐานทาง Climate Science ในการจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไว้ให้ไม่เกิน 2Read More…

20Jul/23

SSI คว้ารางวัลดีเด่นอนุรักษ์พลังงาน Thailand Energy Awards 2023 เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมประกวดระดับอาเซียน  

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงาน-ควบคุม ในการประกวด Thailand Energy Awards 2023 จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อยกย่องและแสดงความชื่นชมแก่ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน พร้อมกับส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัว ในการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น การได้รับรางวัลดังกล่าวทำให้เอสเอสไอได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประกวดรางวัลในระดับอาเซียนในชื่อรางวัล  “ASEAN Energy Awards” ประเภท การจัดการพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เอสเอสไอได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานด้วยการควบคุมให้การใช้พลังงานในองค์กรเกิดประโยชน์สูงสุด และดำเนินมาตรการประหยัดพลังงาน ทั้งในส่วนของมาตรการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตโดยตรง เช่นRead More…

31May/22

เลขาสมอ.เยี่ยมหมู่บ้านอุตฯสร้างสรรค์ทุ่งประดู่เอสเอสไอร่วมสนับสนุนเพิ่มมูลค่าให้ทุนชุมชน

นายบรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) พร้อมคณะผู้บริหาร(สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม นายนาวา จันทรสุรคน กรรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (เอสเอสไอ) ร่วมตรวจเยี่ยมหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์(CIV) บ้านทุ่งประดู่ ต.ทับสะแก จ.ประจวบฯ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่มาประยุกต์ต่อยอดให้เกิดมูลค่าใหม่ทางเศรษฐกิจบนแนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมท่องเที่ยว อาทิ ฐานกิจกรรมห่มทรายคลายเครียด นับว่าเป็นเป็นไฮไลท์ของหมู่บ้านทุ่งประดู่ รวมถึงกิจกรรมนวดแผนไทย กิจกรรมเรียนรู้โรงสีข้าวและปลูกข้าวแบบผสมผสานและเยี่ยมชมสวนมะพร้าวลุงบูรณ์ ทั้งนี้ทางคณะได้ร่วมรับประทานอาหารเมนูพื้นบ้านของบ้านทุ่งประดู่อีกด้วย ทั้งนี้หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) บ้านทุ่งประดู่ เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และร่วมสนับสนุนโดยกลุ่มเหล็กสหวิริยา หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV)Read More…