Tag Archives: บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

15May/23

เอสเอสไอ-รฟท.เปิดทดลองขนส่งเหล็กทางราง บรรเทาจราจร-ลดมลภาวะ-พัฒนาคุณภาพชีวิต

ตอบสนองนโยบายขนส่งทางรางภาครัฐ เอสเอสไอ-รฟท.เปิดทดลองเดินขบวนรถพิเศษขนส่งทางราง “เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน” 46 ตัน จากสถานีนาผักขวง ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังที่หยุดรถศรีสำราญ สุพรรณบุรี  เชื่อมั่นว่าการขนส่งสินค้าทางราง ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรทางถนน ลดมลภาวะทางอากาศอันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของภาคประชาชน และสิ่งแวดล้อมได้ และช่วยลดต้นทุนได้อีกด้วยวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) โดยนายนาวา จันทนสุรคน กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดเดินขบวนรถพิเศษสินค้าทดลองขนส่งผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรีRead More…

07Apr/23

กลุ่มเหล็กสหวิริยา-เกษตรอำเภอ-รพ.บางสะพาน จัดตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยมาตรฐานจีเอ็มพี

นายชาติชาย ศรีษะนอก เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “ตลาดเกษตรอำเภอบางสะพาน” จากความร่วมมือในการจัดตั้งโดย สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน โรงพยาบาลบางสะพาน และ กลุ่มเหล็กสหวิริยา ซึ่งตลาดเกษตรกรเป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการสนับสนุนให้เกษตรกรในทุกอำเภอมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คุณภาพที่มีความปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ GMP อย.ให้กับผู้บริโภค โดยเกษรตรกรเป็นผู้จำหน่ายเอง นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาแหล่งจำหน่ายสินค้าถาวรให้กับเกษตรกร เชื่อมโยงสินค้าจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบางสะพานและอำเภอใกล้เคียง ตลาดเกษตรอำเภอบางสะพานจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย ” โดยตระหนักถึงความสำคัญของสารพิษตกค้าง คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค จากความร่วมมือจากกลุ่มเกษตรกร ช่วยกันคัดสรร ตรวจสอบผลผลิตและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาจำหน่าย ทั้งนี้ยังสามารถกระตุ้นการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพให้ผู้บริโภคได้รู้จักและนำมาให้บริการในตลาดเกษตรกรเพิ่มขึ้นได้ในอนาคตRead More…

29Mar/23

กลุ่มเหล็กสหวิริยาหนุนสร้างรายได้ท้องถิ่นจัดตลาดนัดสินค้าชุมชนพบกับคนโรงงาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดกิจกรรมตลาดนัดสินค้าชุมชน ภายใต้โครงการศูนย์ขยายโอกาสทางธุรกิจวิสาหกิจชุมชน โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มวิสาหกิจ ผู้ขายสินค้าในชุมชนบางสะพาน และร้านค้าจากครอบครัวพนักงานกว่า 30 ร้าน นำสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงสินค้าอุปโภค-บริโภคอื่นๆ อาทิ อาหารทะเลแปรรูป น้ำพริก ผ้ามัดย้อม กาแฟ ผักปลอดสารและอื่นๆอีกมากมาย มาจำหน่ายให้กับพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยาและครอบครัว โดยกิจกรรมนี้จะจัดทุกวันสิ้นเดือนของทุกเดือน ณ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด(มหาชน) หรือ เอสเอสไอ (โรงงานบางสะพาน) และบริษัท เหล็กแผ่นรีดย็นไทย จำกัด(มหาชน) หรือ ทีซีอาร์เอสเอส (โรงงานบางสะพาน)Read More…

27Mar/23

กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดสัมมนาผู้ขายปี66เน้นนโยบายจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน

นายจิร โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักจัดหากลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงานการประชุมสัมมนาผู้ขายประจำปี 2566 และพิธีมอบรางวัลผู้ขายดีเด่นประจำปี 2565 ภายในงานได้มีการชี้แจงระเบียบนโยบายและเป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มเหล็กสหวิริยาในปี 2566 โดยชูนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน (Sustainable Procurement) คือ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่พิจารณาปัจจัยด้านราคาการส่งมอบ และคุณสมบัติที่ครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องลดระยะเวลาในการจัดหาและการส่ง มอบอะไหล่ วัสดุ และอุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มจำนวนผู้ขาย/ผู้ให้บริการที่มีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ มีความสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้วัสดุอะไหล่และอุปกรณ์ให้ได้ ประโยชน์สูงสุด ลดต้นทุนการผลิตโดยจัดหาวัสวัดุ อะไหล่และอุปกรณ์เทียบแทนด้วยคุณภาพที่ดีกว่าเดิมRead More…

23Mar/23

ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนชุมชนร่อนทอง กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมอาสาทาสีทางม้าลาย

นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสารณรงค์ความปลอดภัยทางถนน “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” จัดโดย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลตำบลร่อนทอง ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอบางสะพาน เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างการรับรู้ และสร้างความปลอดภัยทางถนนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร พร้อมทั้งรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วเมื่อขับผ่านเขตชุมชน สถานศึกษา และสถานพยาบาล เพื่อปรับพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนให้เห็นถึงความสำคัญในการหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย เพื่อให้ผู้ใช้ทางข้าม (ทางม้าลาย) เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการนี้ พนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลร่อนทอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางสะพาน ปลัดอาวุโสอำเภอบางสะพาน ผู้อำนวยการโรงเรียนธนาคารออมสิน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จำนวนกว่า 400 คนร่วมกันดำเนินกิจกรรมอาสาโดยทาสีทางข้าม (ทางม้าลาย) บริเวณถนนหน้าโรงเรียนธนาคารออมสิน หมู่ที่ 5Read More…