Tag Archives: บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

15Feb/24

เหล็กสหวิริยาพัฒนาประมงบางสะพานยั่งยืน ผนึกอบต.แม่รำพึง-เครือข่ายทิ้งซั้งเพิ่มบ้านปลา

“กลุ่มเหล็กสหวิริยา” (SSI-TCRSS-TCS-WCE-BSBM-PPC) และ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง ร่วมดำเนินโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมทิ้งซั้ง (ซั้งกอ) ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจากนายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดงาน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติบ้านอ่าวยาง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่รำพึง ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม ทิ้งซั้งกอโดยปล่อยลูกปูนจำนวน 100 ลูก และปล่อยปลากระพง จำนวน 5,000 ตัว โดยมีเครือข่ายต่างๆเข้าร่วม อาทิ อำเภอบางสะพาน เครือข่ายประมงพื้นบ้านบางสะพาน สมาคมชาวประมงอำเภอบางสะพาน ประมงอำเภอบางสะพาน อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม(เตรียมการ)Read More…

14Feb/24

ลับคมเด็กทวิภาคีเหล็กว.อาชีพบางสะพาน กลุ่มเหล็กสหวิริยาหนุนเวทีโชว์ 23 ผลงาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาฝึกอาชีพ Show & Share ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือทวิภาคีพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมเหล็ก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทวิภาคีที่เข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการกลุ่มเหล็กสหวิริยา นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึก มาปรับปรุงพัฒนาเป็นผลงาน นำไปแก้ไขกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ในรูปแบบของรายวิชาโครงการ พร้อมนำเสนอและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มเหล็กสหวิริยาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงพิจารณาตัดสิน โดยมีนักศึกษาทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จำนวน 55 คน ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 23 ผลงาน กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โดมมงคลวิถี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานสำหรับการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาฝึกอาชีพ ShowRead More…

12Feb/24

เอสเอสไอมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไทย คว้า 2 รางวัลอุตฯ ดีเด่น “เพิ่มผลผลิต-โลจิสติกส์”

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบสองรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี 2566 (The Prime Minister’s Industry Award 2023) ให้แก่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ ประกอบด้วย 1) รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการเพิ่มผลผลิต และ 2) รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  โดยมีนายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เอสเอสไอ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจัดให้มีการมอบรางวัลอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความคิดริเริ่ม และมีความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ณ ตึกสันติไมตรีRead More…

06Feb/24

SSI ร่วมประกาศเจตนารมย์เตรียมพร้อมรับมือ CBAM

นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ประกาศเจตนารมย์เข้าร่วมโครงการ “การเตรียมความพร้อมสินค้าส่งออกสหภาพยุโรปเพื่อรับมือมาตรการ CBAM” ร่วมกับองค์กรนำร่อง 15 แห่ง จัดโดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินโครงการฯ ในการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล และกระบวนการที่เกี่ยวข้องมาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM) ของสหภาพยุโรป  ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์  พ.ศ.Read More…

06Jan/24

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมปันไอโอดีนเพื่อเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร สนับสนุนปลากะตักเครือข่ายประมงบางสะพานมอบสู่คนบนดอย

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมสนับสนุนปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน สมาคมชาวประมงบางสะพาน เครือข่ายประมงพื้นบ้านบางสะพาน เพื่อนำไปมอบให้กับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี 2567 ผ่านกองทัพเรือ โดยเสด็จพระราชกุศลนำไปพระราชทานให้แก่ นักเรียน และประชาชนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ทั้งนี้ ได้มีพิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทาน โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี 2567 (2,100 กิโลกรัม) ให้กับพลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะผู้แทนกองทัพเรือ ณRead More…