Tag Archives: ระดับอาเซียน

20Jul/23

SSI คว้ารางวัลดีเด่นอนุรักษ์พลังงาน Thailand Energy Awards 2023 เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมประกวดระดับอาเซียน  

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงาน-ควบคุม ในการประกวด Thailand Energy Awards 2023 จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อยกย่องและแสดงความชื่นชมแก่ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน พร้อมกับส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัว ในการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น การได้รับรางวัลดังกล่าวทำให้เอสเอสไอได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประกวดรางวัลในระดับอาเซียนในชื่อรางวัล  “ASEAN Energy Awards” ประเภท การจัดการพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เอสเอสไอได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานด้วยการควบคุมให้การใช้พลังงานในองค์กรเกิดประโยชน์สูงสุด และดำเนินมาตรการประหยัดพลังงาน ทั้งในส่วนของมาตรการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตโดยตรง เช่นRead More…