Tag Archives: ลดก๊าซเรือนกระจกภาคธุรกิจ

23Aug/23

อบก.มอบประกาศเกียรติคุณเอสเอสไอ นำร่องลดก๊าซเรือนกระจกภาคธุรกิจ

นายบุญทวี บุญญอารักษ์ (กลาง) หัวหน้าสำนักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เป็นตัวแทนบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ รับประกาศเกียรติคุณจากนายรองเพชร บุญช่วยดี (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จากการเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมภาคธุรกิจ ลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่ Net Zero Emission”  โดยเอสเอสไอเป็นองค์กรนำร่องในการกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Target (SBT)) ในการลดก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับข้อตกลงปารีสบนพื้นฐานทาง Climate Science ในการจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไว้ให้ไม่เกิน 2Read More…