Tag Archives: องค์กรนำร่อง

23Aug/23

อบก.มอบประกาศเกียรติคุณเอสเอสไอ นำร่องลดก๊าซเรือนกระจกภาคธุรกิจ

นายบุญทวี บุญญอารักษ์ (กลาง) หัวหน้าสำนักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เป็นตัวแทนบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ รับประกาศเกียรติคุณจากนายรองเพชร บุญช่วยดี (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จากการเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมภาคธุรกิจ ลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่ Net Zero Emission”  โดยเอสเอสไอเป็นองค์กรนำร่องในการกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Target (SBT)) ในการลดก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับข้อตกลงปารีสบนพื้นฐานทาง Climate Science ในการจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไว้ให้ไม่เกิน 2Read More…

16Feb/23

SSIร่วม10องค์กรนำร่องมุ่ง Net Zero ลดก๊าซเรือนกระจกภาคธุรกิจไทย

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายบุญทวี บุญญอารักษ์ หัวหน้าสำนักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยฯ ร่วมกับ 10 องค์กรนำร่องลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจก โดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่ Net Zero Emissions” ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลังงานเชิงนิเวศเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ (Science-based Target) และแผนการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกให้บรรลุเป้าหมาย ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ทั้งนี้ เอสเอสไอมุ่งมั่นสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ โดยได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกRead More…