Tag Archives: เอสเอสไอ

12Feb/24

เอสเอสไอมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กไทย คว้า 2 รางวัลอุตฯ ดีเด่น “เพิ่มผลผลิต-โลจิสติกส์”

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบสองรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี 2566 (The Prime Minister’s Industry Award 2023) ให้แก่บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ ประกอบด้วย 1) รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการเพิ่มผลผลิต และ 2) รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  โดยมีนายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เอสเอสไอ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมจัดให้มีการมอบรางวัลอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความคิดริเริ่ม และมีความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ณ ตึกสันติไมตรีRead More…

06Feb/24

SSI ร่วมประกาศเจตนารมย์เตรียมพร้อมรับมือ CBAM

นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ประกาศเจตนารมย์เข้าร่วมโครงการ “การเตรียมความพร้อมสินค้าส่งออกสหภาพยุโรปเพื่อรับมือมาตรการ CBAM” ร่วมกับองค์กรนำร่อง 15 แห่ง จัดโดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินโครงการฯ ในการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูล และกระบวนการที่เกี่ยวข้องมาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM) ของสหภาพยุโรป  ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์  พ.ศ.Read More…

06Jan/24

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมปันไอโอดีนเพื่อเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร สนับสนุนปลากะตักเครือข่ายประมงบางสะพานมอบสู่คนบนดอย

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมสนับสนุนปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน สมาคมชาวประมงบางสะพาน เครือข่ายประมงพื้นบ้านบางสะพาน เพื่อนำไปมอบให้กับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี 2567 ผ่านกองทัพเรือ โดยเสด็จพระราชกุศลนำไปพระราชทานให้แก่ นักเรียน และประชาชนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ทั้งนี้ ได้มีพิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนพระราชทาน โครงการตามพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี 2567 (2,100 กิโลกรัม) ให้กับพลเรือตรี กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ในฐานะผู้แทนกองทัพเรือ ณRead More…

06Jan/24

ชวนเด็กๆ รู้เรื่องเหล็กกับโลกใบเล็กของเรา ครูอาสาเหล็กสหวิริยาปันความรู้ 7 ร.ร.บางสะพาน

เสริมสร้างวัฒนธรรมจิตอาสาขององค์กร พนักงานจิตอาสากลุ่มเหล็กสหวิริยา 15 คน เข้าร่วมเป็น “ครูอาสา รุ่นที่ 12” ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ หัวข้อ “เหล็กกับชีวิตประจำวัน” และหัวข้อ “อุตสาหกรรมเหล็กกับการพัฒนาชุมชน” ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้อุตสาหกรรมเหล็กสู่หลักสูตรท้องถิ่น ประจำปี 2566 ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 889 คน จาก 7 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนยาง โรงเรียนวัดนาผักขวง โรงเรียนบ้านท่าขาม โรงเรียนบ้านดอนสำราญ โรงเรียนบางสะพาน โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน และRead More…

22Dec/23

Safety First SSI จัดสัปดาห์ความปลอดภัยปี 2566

นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอบางสะพาน นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ คุณมยุรฉัตร วงษ์กร ผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนอำเภอบางสะพาน ร่วมเปิดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม พลังงาน และคุณภาพ ประจำปี 2566 หรือ SHEEQ WEEK จัดโดยเอสเอสไอ เพื่อส่งเสริมความรู้ สร้างความตระหนักการมีจิตสำนึกที่ดีในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม พลังงานRead More…