Tag Archives: Thailand Energy Awards 2023

21Dec/23

ผลงานเอสเอสไอส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ก.พลังงานมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2023

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ  ปลัดกระทรวงพลังงาน มอบรางวัล ดีเด่น Thailand Energy Awards 2023 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงาน-ควบคุม ให้แก่นายอรรถกร อุปการ หัวหน้าสายงานซ่อมบำรุง บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน เพื่อยกย่องและแสดงความชื่นชมแก่ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน พร้อมกับส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2023 จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานRead More…

20Jul/23

SSI คว้ารางวัลดีเด่นอนุรักษ์พลังงาน Thailand Energy Awards 2023 เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมประกวดระดับอาเซียน  

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงาน-ควบคุม ในการประกวด Thailand Energy Awards 2023 จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อยกย่องและแสดงความชื่นชมแก่ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน พร้อมกับส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัว ในการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น การได้รับรางวัลดังกล่าวทำให้เอสเอสไอได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประกวดรางวัลในระดับอาเซียนในชื่อรางวัล  “ASEAN Energy Awards” ประเภท การจัดการพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เอสเอสไอได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานด้วยการควบคุมให้การใช้พลังงานในองค์กรเกิดประโยชน์สูงสุด และดำเนินมาตรการประหยัดพลังงาน ทั้งในส่วนของมาตรการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตโดยตรง เช่นRead More…

19Jul/23

SSI คว้ารางวัลดีเด่นอนุรักษ์พลังงาน Thailand Energy Awards 2023 เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมประกวดระดับอาเซียน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงาน-ควบคุม ในการประกวด Thailand Energy Awards 2023 จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อยกย่องและแสดงความชื่นชมแก่ ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน พร้อมกับส่งเสริมให้เกิดการตื่นตัว ในการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น การได้รับรางวัลดังกล่าวทำให้เอสเอสไอได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประกวดรางวัลในระดับอาเซียนในชื่อรางวัล “ASEAN Energy Awards” ประเภท การจัดการพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เอสเอสไอได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานด้วยการควบคุมให้การใช้พลังงานในองค์กรเกิดประโยชน์สูงสุด และดำเนินมาตรการประหยัดพลังงาน ทั้งในส่วนของมาตรการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตโดยตรง เช่นRead More…