“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 50 ครูอาสาโรงเรียนดอนสำราญ

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 50 พนักงานเอสเอสไออาสา เข้าร่วมโครงการครูอาสาให้ความรู้เรื่อง “เหล็กกับชีวิตประจำวัน” แก่น้องๆ โรงเรียนดอนสำราญ ม.1 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นครูอาสาให้ความรู้เรื่องของเหล็กและอุตสาหกรรมเหล็ก ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่เกิดจากความร่วมมือ ระหว่าง บริษัทฯ โรงเรียนและชุมชน สนับสนุนความผูกพันระหว่างบริษัท พนักงาน และชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้มีองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นที่ตนเองอาศัย

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 49 ปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้านไทรคู่

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 49 ทีมงานอาสาร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ปรับปรุงสนามเปตองและสร้างสนามกีฬาเพิ่มเติมอีกหนึ่งสนาม หมู่บ้านไทรคู่ ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้คนในชุมชนมีสนามกีฬาในการออกกําลังกาย ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 48 พนักงานอาสาร่วมโครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 48 พนักงานเอสเอสไอ อาสาเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานใน ” โครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน 2555” หรือ Bangsaphan Car Free Day ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555 ในการอำนวยความสะดวกให้กับชาวบางสะพานที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยแบ่งทีมอาสานันทนาการอำนวยความสะดวกการลงทะเบียนจักรยานพร้อมแจกเสื้อ และทีมอาสาวิทยุสื่อสารอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางการปั่นจักรยาน รอบตลาดบางสะพานเพื่อรณรงค์ลดการใช้พลังงาน และเพิ่มเติมกิจกรรม “ปั่น 2 ล้อ ช่วยพ่อปลูกป่า” ปั่นจักรยานไปยัง ตำบลธงชัย เพื่อร่วมกับชาวบ้าน ปลูกต้นไม้ จำนวน 85 ต้นถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา ในปี พ.ศ.2555 ณ บริเวณวัดถ้ำคีรีวงศ์ ต.ธงชัย อ.บางสะพาน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 47 สร้างศาลารอรถ ริมถนนเพชรเกษม บ้านเกาะยายฉิม

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 47 สร้างศาลารอรถ ริมถนนเพชรเกษม บ้านเกาะยายฉิม ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานเครือสหวิริยาและประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์จากศาลาในการรอรถประจำทางหรือหลบแดด หลบฝน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 46 ขุดลอกคลองวังกระจอง

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 46 ขุดลอกคลองวังกระจอง ม.1 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน โดยร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยราชการ ขุดลอกคลองเพื่อจัดเตรียมสถานที่จัดงานลอยกระทงของอำเภอบางสะพานและเป็นการช่วยกำจัดวัชพืชที่อยู่ในคลองเพื่อให้น้ำไหลเวียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

 

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 45 ครูอาสาโรงเรียนบ้านท่าขาม

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 45 พนักงาน บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จัดโครงการครูอาสาให้เรียนรู้เรื่อง “เหล็กกับชีวิตประจำวัน” แก่น้องๆ โรงเรียนบ้านท่าขาม ม.4 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อันเป็นส่วนเสริมภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่เกิดจากความร่วมมือ ระหว่าง บริษัทฯ โรงเรียน และชุมชนร่วมกันจัดทำหลักสูตรขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน โครงการดังกล่าว เป็นการส่งเสริมความรู้เรื่องเหล็ก และสนับสนุนความผูกพันระหว่างบริษัท พนักงาน และชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้มีองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นที่ตนเองอาศัย

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 44 ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอบางสะพานและวัดเขาโบสถ์

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 44 พนักงานอาสาเอสเอสไอพร้อมด้วยชาวบางสะพานกว่า 200 คน ร่วมกันเป็นอาสาสมัคร โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการและสถานที่สำคัญของอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 โดยร่วมกัน ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืชในลำคลอง และตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณโดยรอบที่ว่าการอำเภอและบริเวณวัดเขาโบสถ์ พระอารามหลวง เพื่อให้สถานที่ดังกล่าวมีความสะอาด สวยงามร่มรื่นเป็นที่ออกกำลังกายแก่ประชาชนทั่วไป และสาธารณะประโยชน์

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 43 ซ่อมเมรุวัดถ้ำคีรีวงศ์

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 43 ทีมงานอาสาร่วมกันซ่อมแซมเมรุเตาเผาศพและปล่องเตา เรือวางศพและรางเลื่อนของเรือเผาศพวัดถ้ำคีรีวงศ์ ม.1 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมเพื่อให้เป็นสาธารณะกุศลในทางศาสนาต่อไป

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 42 ติดตั้งโครงสร้างเหล็กสนามโรงเรียนบางสะพาน ( บ้านล่าง)

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 42 ติดตั้งโครงเหล็กหลังคาทางเดินสนามโรงเรียนบางสะพาน (บ้านล่าง) ม.8 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน ผู้บริหารและพนักงานบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ร่วมกันติดตั้งโครงสร้างเหล็กที่สนาม พร้อมกับตกแต่งและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 41 ซ่อมเตาเผาศพวัดคลองน้ำเค็ม

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 41 ซ่อมเตาเผาศพวัดคลองน้ำเค็ม ม.2 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากเมรุเผาศพ วัดคลองน้ำเค็มมีสภาพชำรุดทำให้ไม่สามารถใช้ประกอบพิธีฌาปนกิจศพได้ ทางวัดไม่มีงบประมาณเพียงพอต่อการซ่อมบำรุง ทีมงานอาสาร่วมกับชาวชุมชนคลองน้ำเค็มปรับปรุงซ่อมแซมเมรุเผาศพเพื่อให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม