All posts by padungsakp

โฉมใหม่โลกแห่งการเรียนรู้หนูๆและคุณครูที่อนุบาลบ้านดอนสำราญ

แค่รอยยิ้มต้อนรับจากพี่ ป้า น้า อา และเด็กน้อยๆชาวดอนสำราญ บางสะพาน กว่าครึ่งร้อยชีวิต ก็ทำให้เราเหล่าเอสเอสไออาสารู้สึกว่าความเหน็ดเหนื่อยที่เกิดขึ้นในวันที่เราไปร่วมกับประชาชนในพื้นที่บ้านดอนสำราญร่วมกันปรับปรุงอาคารเรียนชั้นอนุบาลและภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนบ้านดอนสำราญในวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้ หายเป็นปลิดทิ้ง

ก่อนหน้านี้อาคารเรียนมีสภาพชำรุด ขาดการดูแลและซ่อมแซม เราจึงอาศัยช่วงปิดเทอมจึงสะดวกแก่การซ่อมแซมอาคารดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนมีอาคารเรียนที่พร้อมใช้ในช่วงเปิดเทอมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา เด็กๆต่างยิ้มจนแก้มปริ และตื่นเต้นกับอาคารเรียนที่ถูกเนรมิตใหม่ บางคนบอกว่า “จะไม่มีขี้นกตกใส่หัวอีกแล้ว” ทำเอาพวกเราขำ

นอกจากนี้เอสเอสไออาสายังร่วมกับร่วมทำบุญสังฆทานสีและทาสีศาลาการเปรียญหลังใหม่ของวัดดอนสำราญ รวมทั้งทำความสะอาด เพื่อให้ศาสนสถานแห่งนี้เป็นที่รวมจิตใจของคนบางสะพานไปตราบนานแสนนาน

ทั้งเรื่องการพัฒนาการศึกษา ทั้งเรื่องการทำนุบำรุงศาสนา เป็นเรื่องที่สถิตย์อยู่ในในเอสเอสไออาสาทุกคน…อยู่แล้ว


ฝีมือ…อาสาสหวิริยาของเรา

ที่สนับสนุนโดยเครือสหวิริยา จึงสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างอย่างนี้ การหนดการส่งมอบและพิธีเปิดอาคารส่วนขยายจะเกิดขึ้นเมื่อใด จะรายงานให้อาสาทุกท่านทราบในลำดับต่อไป นี่คือ รูปธรรมที่เป็นความภูมิใจของเราร่วมกัน


เอสเอสไออาสาผนึกเหล็กกล้าฯ ต่อเติมอาคารเรียนวิทยาลัยเหล็กฯ

ไม่ใช่แค่เพียงความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตนักศึกษาซึ่งเป็นชาวบางสะพานให้มีโอกาสได้ทำงานที่บ้านเกิดเมืองนอนของตน รวมทั้งร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กของไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศในนาม “วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเหล็กและเหล็กกล้าบางสะพาน” เท่านั้น

แต่เพื่อให้กับสถาบันการศึกษาแห่งนี้สามารถผลิตบุคคลากรที่มีคุณภาพให้เป็นความภาคภูมิใจของชาวบางสะพาน เรา…ชาวสหวิริยาได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเติมเต็มในรูปแบบต่างๆมากมาย อาทิ การให้นักศึกษาเข้ามาฝึกปฏิบัติงานในโรงงานเพื่อให้เห็นภาพการทำงานที่แท้จริง การจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาสอน การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น

เอสเอสไอ อาสาครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “บางสะพานสดใส เอสเอสไออาสา” จึงเกิดขึ้น ณ สถานศึกษาแห่งนี้ โดยร่วมมือกับกลุ่มเหล็กกล้าสามัคคีซึ่งเป็นคณะผู้บริหารและพนักงานเครือสหวิริยา กว่า 300 คน ยกมืออาสาก่อสร้างอาคารเรียนส่วนต่อขยายสำหรับเป็นโรงฝึกปฏิบัติงานงานวิชาช่างแผนกต่างๆ เมื่อวันที่ 27 กันยายน และ 12 ตุลาคมนี้

และนี่คือภาพสะท้อนเรี่ยวแรงแห่งการทำความดี…..ที่ไม่มีวันหมด


แทนคำขอบคุณสำหรับผู้พิการ : SSI MINI MARATHON

ขอขอบคุณ….ขอบคุณ….ขอบคุณ

ที่เกื้อหนุน กิจกรรม เมื่อวันเสาร์

สานโอกาส ผู้พิการ ด้วยมือเรา

อะไรเล่า จะดีเท่า คำ“ขอบคุณ”

ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับงาน SSI Mini Marathon ครั้งแรกเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา ด้วยจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม กว่า 800 ราย มีรายได้มอบให้กับองค์กรและหน่วยงานการกุศลที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการกว่า 1.6 ล้านบาท ทั้งหมดเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของพนักงานเอสเอสไอ พนักงานในเครือสหวิริยา กลุ่มเหล็กกล้าสามัคคี และ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน อาทิ ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานรัฐและเอกชนต่างๆขอชื่นชมทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อคนพิการผู้ด้อยโอกาสในครั้งนี้ อย่างน้อยๆ ก็เป็นการจุดประกายในการเข้าไปมีส่วนร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับบุคลากรขององค์กรมากยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้นต่อไป และ…

จะมั่นคงนานแสนนาน ไม่ว่าทางไกลแสนไกล สหวิริยาก้าวไกล พร้อมกัน


หนังสั้น”ความทรงจำ….วันอาสา”

ใช้เวลาอยู่พักใหญ่ ที่สุดหนังสั้น “ความทรงจำ…วันอาสา” โดยผู้กำกับอาสา และทีมงานอาสา  ก็ได้ฤกษ์เบิกโรงมาให้ผู้ชมได้ยลกัน

เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อ “นายอาสา” มาพบกับ “นางสาวสายเพชร” ความรักที่เกิดขึ้นยังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่แนวทางยั่งยืนกับสถานที่แห่งนั้น ด้วยแรงกาย ความร่วมมือ หรือ ด้วยน้ำใจที่ทำให้เป็นเช่นนี้

ค้นหาคำตอบได้ใน….”ความทรงจำ…วันอาสา”

[flv:Sequence02.flv 320 240]

เอสเอสไอ อาสา

ทีละเล็ก ละน้อย ค่อยๆ สาน

บางสะพาน บ้านเรา ก็ก้าวหน้า

ด้วยน้ำมือ ของน้ำมิตร คิดนำพา

จิตอาสา เอสเอสไอ ให้…ชุมชน

เป็นการพบกันพอดีระหว่างสิ่งที่ชุมชนต้องการ กับ สิ่งที่พวกเราทุกคนของ “เอสเอสไอ” สามารถ “ให้” ใด้นั่นคือ “จิตอาสา” เพราะนอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จภายใต้กรอบของกฎหมาย กติกา หรือหลักแห่งจริยธรรมอันดี การที่คนเอสเอสไอสามารถเพิ่มเติมบทบาทของตนเอง ในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อชุมชนหรือสังคมในวงกว้าง ทั้งในรูปแบบการบริจาค สละเวลาช่วยเหลือโดยการเป็นอาสาสมัครจึงเป็นสิ่งดีดีที่จะรังสรรค์ให้คนเอสเอสไอและชุมชนได้แบ่งปันความสุข มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอันดี และจะส่งผลถึงภาพลักษณ์ขององค์กรต่อไปในอนาคต

และสิ่งดีดีที่เรากล่าวถึงนั่นคือ “เอสเอสไออาสา”

กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ที่หมู่บ้านสายเพชร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา แม้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการหว่านกล้า แต่เราก็หวังว่า หยาดเหงื่อ รอยยิ้ม และความสุขที่ทุกคนเก็บใส่กระเป๋าไปด้วยนั้น จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่แพร่ขยาย แตกหน่อออกผลไปมิสิ้นสุด

โปรดทัศนา……….