Tag Archives: อ.บางสะพาน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 50 ครูอาสาโรงเรียนดอนสำราญ

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 50 พนักงานเอสเอสไออาสา เข้าร่วมโครงการครูอาสาให้ความรู้เรื่อง “เหล็กกับชีวิตประจำวัน” แก่น้องๆ โรงเรียนดอนสำราญ ม.1 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นครูอาสาให้ความรู้เรื่องของเหล็กและอุตสาหกรรมเหล็ก ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่เกิดจากความร่วมมือ ระหว่าง บริษัทฯ โรงเรียนและชุมชน สนับสนุนความผูกพันระหว่างบริษัท พนักงาน และชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้มีองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นที่ตนเองอาศัย

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 49 ปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้านไทรคู่

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 49 ทีมงานอาสาร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ปรับปรุงสนามเปตองและสร้างสนามกีฬาเพิ่มเติมอีกหนึ่งสนาม หมู่บ้านไทรคู่ ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้คนในชุมชนมีสนามกีฬาในการออกกําลังกาย ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 48 พนักงานอาสาร่วมโครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 48 พนักงานเอสเอสไอ อาสาเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานใน ” โครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน 2555” หรือ Bangsaphan Car Free Day ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555 ในการอำนวยความสะดวกให้กับชาวบางสะพานที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยแบ่งทีมอาสานันทนาการอำนวยความสะดวกการลงทะเบียนจักรยานพร้อมแจกเสื้อ และทีมอาสาวิทยุสื่อสารอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางการปั่นจักรยาน รอบตลาดบางสะพานเพื่อรณรงค์ลดการใช้พลังงาน และเพิ่มเติมกิจกรรม “ปั่น 2 ล้อ ช่วยพ่อปลูกป่า” ปั่นจักรยานไปยัง ตำบลธงชัย เพื่อร่วมกับชาวบ้าน ปลูกต้นไม้ จำนวน 85 ต้นถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา ในปี พ.ศ.2555 ณ บริเวณวัดถ้ำคีรีวงศ์ ต.ธงชัย อ.บางสะพาน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 47 สร้างศาลารอรถ ริมถนนเพชรเกษม บ้านเกาะยายฉิม

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 47 สร้างศาลารอรถ ริมถนนเพชรเกษม บ้านเกาะยายฉิม ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานเครือสหวิริยาและประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์จากศาลาในการรอรถประจำทางหรือหลบแดด หลบฝน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 46 ขุดลอกคลองวังกระจอง

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 46 ขุดลอกคลองวังกระจอง ม.1 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน โดยร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยราชการ ขุดลอกคลองเพื่อจัดเตรียมสถานที่จัดงานลอยกระทงของอำเภอบางสะพานและเป็นการช่วยกำจัดวัชพืชที่อยู่ในคลองเพื่อให้น้ำไหลเวียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

 

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 45 ครูอาสาโรงเรียนบ้านท่าขาม

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 45 พนักงาน บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จัดโครงการครูอาสาให้เรียนรู้เรื่อง “เหล็กกับชีวิตประจำวัน” แก่น้องๆ โรงเรียนบ้านท่าขาม ม.4 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อันเป็นส่วนเสริมภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่เกิดจากความร่วมมือ ระหว่าง บริษัทฯ โรงเรียน และชุมชนร่วมกันจัดทำหลักสูตรขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน โครงการดังกล่าว เป็นการส่งเสริมความรู้เรื่องเหล็ก และสนับสนุนความผูกพันระหว่างบริษัท พนักงาน และชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้มีองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นที่ตนเองอาศัย

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 43 ซ่อมเมรุวัดถ้ำคีรีวงศ์

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 43 ทีมงานอาสาร่วมกันซ่อมแซมเมรุเตาเผาศพและปล่องเตา เรือวางศพและรางเลื่อนของเรือเผาศพวัดถ้ำคีรีวงศ์ ม.1 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมเพื่อให้เป็นสาธารณะกุศลในทางศาสนาต่อไป

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 42 ติดตั้งโครงสร้างเหล็กสนามโรงเรียนบางสะพาน ( บ้านล่าง)

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 42 ติดตั้งโครงเหล็กหลังคาทางเดินสนามโรงเรียนบางสะพาน (บ้านล่าง) ม.8 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน ผู้บริหารและพนักงานบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ร่วมกันติดตั้งโครงสร้างเหล็กที่สนาม พร้อมกับตกแต่งและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 38 พนักงานอาสาเก็บขยะชายหาด ( Beach clean up 2555 )

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 38 พนักงานอาสาเก็บขยะชายหาด (Beach clean up 2555) ม.5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชายหาดแม่รำพึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลที่สวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากขยะที่ลอยมากับน้ำบริเวณชายฝั่งทะเลทำให้ความสวยงามตามธรรมชาติลดลง ไม่เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว และยังมีผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาในพื้นที่ดังกล่าวด้วย ดังนั้นการทำความสะอาดชายหาดและเก็บขยะจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ที่สวยงามของอำเภอบางสะพานให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 37 ซ่อมแซมศาลาหกเหลี่ยม โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 37 ซ่อมแซมศาลาหกเหลี่ยม โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ม.6 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากศาลาหกเหลี่ยมที่ใช้ในการนั่งพักผ่อนของนักเรียนและผู้ปกครอง และยังใช้ในการเรียนการสอนในบางโอกาสเกิดชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ ทีมงานอาสาจึงเข้าไปพัฒนาปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพที่ดี และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป