เอสเอสไออาสา#8 ก่อสร้างโรงเรือนเพาะกล้าไม้ป่าชายเลนและคอกเลี้ยงปูดำ

เอสเอสไออาสา#8 ก่อสร้างโรงเรือนเพาะกล้าไม้ป่าชายเลน และคอกเลี้ยงปูดำ

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ จัดโครงการจิตอาสาพนักงาน “เอสเอสไออาสา” ครั้งที่ 8 โดย คุณกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหารและพนักงานบริษัท และบริษัทในเครือสหวิริยา ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์คลองปากปิด และชาวบ้านในพื้นที่เพื่อสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน ในโครงการ “ต้นกล้าชุมชน” เพื่อเป็นแหล่งผลิตพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่เหมาะสมกับพื้นที่ และเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะชำพันธุ์กล้าไม้ป่าชายเลน และ ก่อสร้างคอกเลี้ยงปูดำ ของ โครงการ “ปูดำ ทำเงิน” เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้หมุนเวียนภายในโครงการต้นกล้าชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นต้นแบบของการเลี้ยงปูดำ ที่สามารถทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ของคนในชุมชน ณ คลองบ้านปากปิด บ้านฝ่ายท่า หมู่ 1 ต.พงศ์ประศาสน์  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา