น้ำเอย…น้ำใจ เอสเอสไออาสา#4

น้ำเอย…น้ำใจ เอสเอสไออาสา#4

บูรณะพระอารามหลวงวัดเขาโบสถ์ บางสะพาน

หากเอ่ยนาม “วัดเขาโบสถ์” สำหรับคนบางสะพานใหญ่และอำเภอใกล้เคียงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี วัดนี้เก่าแก่และเป็นที่ประดิษฐ์สถานของหลวงปู่ท้วม ซึ่งประชาชนให้ความเคารพศรัทธาอย่างแพร่หลาย รวมทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอบางสะพาน บริเวณวัดสร้างติดเขาโดยสร้างโบสถ์ไว้บนเขาซึ่งทำบันไดสำหรับเดินทางขึ้นไปเคารพสักการะพระพุทธรูป พระอารามหลวงแห่งนี้จึงเป็นศาสนสถานที่มีความหมายยิ่งของชาวบางสะพาน

และนี่คือปฐมเหตุสำคัญของ เอสเอสไออาสา ครั้งที่สี่

หลังจากได้กราบนมัสการพระคุณเจ้า ท่านเจ้าอาวาสเรื่องการพัฒนาวัดแห่งนี้ เราได้กำหนดเอาวันวันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม สำหรับการปฏิบัติพันธกิจครั้งยิ่งใหญ่ หลายงานที่ผุดขึ้นมาในความคิด ของพนักงานจิตอาสาผู้มุ่งมั่น ทั้งการขัด ทาสีรั้ว เขตพัทธสีมา บันไดพญานาคคู่ซึ่งเป็นทางขึ้นไปนมัสการพระประธานในโบสถ์ ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าบนยอดภูเขา ศาลาพระพุทธบาทจำลอง และการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบวัด รวมถึงการทำความสะอาด

กิจกรรมอาสาครั้งนี้จึงดูเหมือนใหญ่โตว่าครั้งอื่นที่ผ่านมา พนักงานต่างอาสามากันจนเต็มจำนวน ในขณะที่มีคณะคนใจดีอาสาปฏิบัติงานล่วงหน้าเพื่อให้แผนบูรณะวัดในวันที่ 14 มีนาคม สำเร็จลุล่วงด้วยความรวดเร็ว

เช้าตรู่ 14 มีนาคม 52 : วันนี้เอสเอสไออาสากว่า 200 คนหน้าตาสดใส เราได้รับเกียรติจากพ่อเมือง ธวัชชัย วิสมล นายอำเภอบางสะพานกล่าวให้กำลังใจ เหล่าเอสเอสไออาสา นำโดย คุณวิน วิริยประไพกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่สำคัญท่านได้ร่วมทำกิจกรรม จนกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับเหล่าอาสา เช่นเดียวผู้ใหญ่โกศล ทองกรอย ผู้ใหญ่บุญมี สิงควิบูลย์ ที่ได้นำลูกบ้านส่วนหนึ่งเข้าร่วมทำกิจกรรมอีกด้วย

งานที่กำหนดไว้ ดำเนินไปด้วยดี ก่อนรับประทานข้าวเที่ยงกันอย่างง่ายจากฝีมือแม่ครัวอาสา เราได้มีโอกาสทำบุญถวายภัตราหารเพลแก่พระสงฆ์ด้วยกัน และปฏิบัติงานต่อ แต่น่าเสียดายที่เราหยุดแปลงโฉมบันไดพญานาคทั้งที่งานแล้วเสร็จราว 70 % เพราะฟ้าฝนไม่เป็นใจ จนทุกคนบ่นเสียดาย

แต่หลังจากนี้จะมีอาสาบางส่วนเข้ามาเก็บงานทุกวัน…จนแล้วเสร็จ

งานใหญ่ประจำปี2552 ในเดือนเมษาที่จะมาถึง พระอารามหลวงแห่งความสง่างามของชาวบางสะพานนี้พร้อมที่จะอวดโฉมต้อนรับพุทธศาสนิกชนผู้มาเยือนอย่างเต็มความภาคภูมิใจ

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เหล่าเอสเอสไออาสาผู้ใจดี พนักงานในเครือสหวิริยาทุกท่าน สำหรับการ “ให้” และร่วมดำเนินกิจกรรม

ขอขอบคุณธุรกิจท้องถิ่นหัวใจอาสา ชมรมธนาคารพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ บางสะพาน ร้านหาดสมบูรณ์ค้าวัสดุ และ ชาวบางสะพาน ที่ร่วมสนับสนุนทุนรอน

ขอขอบคุณชาวบางสะพานสำหรับไมตรีอันดี จนทำให้เราได้สร้างสรรกิจกรรมดีๆร่วมกันเช่นนี้

“บางสะพานสดใส เอสเอสไออาสา”