เอสเอสไอมอบอาคารปฏิบัติการช่างวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเหล็ก ฯ

เอสเอสไอมอบอาคารปฏิบัติการช่างวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเหล็ก ฯ

นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ เป็นตัวแทนเครือสหวิริยา ส่งมอบอาคารปฏิบัติการช่าง มูลค่า 1,250,000 บาท และเงินสนับสนุนพัฒนาการศึกษา ด้านเทคโนโลยีการจัดการเหล็กและเหล็กกล้า จำนวน 240,000 บาท  โดยมี นายสุรินทร์ นวลรอด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเหล็กและเหล็กกล้าบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งโครงการดังกล่าว นอกจากจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก เครือสหวิริยาแล้ว ทางเอสเอสไอยังได้จัดกิจกรรมเอสเอสไออาสาขึ้น โดยการนำผู้บริหาร และพนักงานกว่า 300 คน ร่วมแรงร่วมใจ เข้าร่วมก่อสร้างอาคารเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอีกด้วย

DSC_6262

ฝีมือ…อาสาสหวิริยาของเรา

ที่สนับสนุนโดยเครือสหวิริยา จึงสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างอย่างนี้ การหนดการส่งมอบและพิธีเปิดอาคารส่วนขยายจะเกิดขึ้นเมื่อใด จะรายงานให้อาสาทุกท่านทราบในลำดับต่อไป นี่คือ รูปธรรมที่เป็นความภูมิใจของเราร่วมกัน


ภาพยนตร์ : หัวใจอาสา…..ที่วิทยาลัยเหล็ก

[flv:sas2.flv 320 240]

300 หัวใจ เอสเอสอาสา และ กลุ่มเหล็กกล้าฯ ในโครงการ “บางสะพานสดใส เอสเอสไออาสา” กับบทพิสูจน์”สามัคคี คือ พลัง” และ “ความดีทำได้…ง่ายนิดเดียว” ใครคิดยังไง ….ติดตามได้จากฟิล์มนี้ คำเตือน : ภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะสำหรับคนใจดี

เอสเอสไออาสาผนึกเหล็กกล้าฯ ต่อเติมอาคารเรียนวิทยาลัยเหล็กฯ

ไม่ใช่แค่เพียงความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตนักศึกษาซึ่งเป็นชาวบางสะพานให้มีโอกาสได้ทำงานที่บ้านเกิดเมืองนอนของตน รวมทั้งร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กของไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศในนาม “วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเหล็กและเหล็กกล้าบางสะพาน” เท่านั้น

แต่เพื่อให้กับสถาบันการศึกษาแห่งนี้สามารถผลิตบุคคลากรที่มีคุณภาพให้เป็นความภาคภูมิใจของชาวบางสะพาน เรา…ชาวสหวิริยาได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเติมเต็มในรูปแบบต่างๆมากมาย อาทิ การให้นักศึกษาเข้ามาฝึกปฏิบัติงานในโรงงานเพื่อให้เห็นภาพการทำงานที่แท้จริง การจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาสอน การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น

เอสเอสไอ อาสาครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “บางสะพานสดใส เอสเอสไออาสา” จึงเกิดขึ้น ณ สถานศึกษาแห่งนี้ โดยร่วมมือกับกลุ่มเหล็กกล้าสามัคคีซึ่งเป็นคณะผู้บริหารและพนักงานเครือสหวิริยา กว่า 300 คน ยกมืออาสาก่อสร้างอาคารเรียนส่วนต่อขยายสำหรับเป็นโรงฝึกปฏิบัติงานงานวิชาช่างแผนกต่างๆ เมื่อวันที่ 27 กันยายน และ 12 ตุลาคมนี้

และนี่คือภาพสะท้อนเรี่ยวแรงแห่งการทำความดี…..ที่ไม่มีวันหมด