“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 40 ทาสีอาคารเรียนบ้านปากคลอง

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 40 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปากคลอง ม.3 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทีมงานอาสาร่วมกันทาสีอาคารเรียนเพื่อให้อาคารของน้องๆมีความสวยงาม สร้างบรรยากาศในการศึกษาเล่าเรียน และทําให้น้องๆได้มีความสุขในการเรียน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 39 ต่อเติมอาคารเรียนมะเดื่อทอง

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 39 ต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น อาคารเรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนทำให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความลำบาก ทีมงานอาสาจึงเข้าไปพัฒนาปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 38 พนักงานอาสาเก็บขยะชายหาด ( Beach clean up 2555 )

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 38 พนักงานอาสาเก็บขยะชายหาด (Beach clean up 2555) ม.5 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชายหาดแม่รำพึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลที่สวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากขยะที่ลอยมากับน้ำบริเวณชายฝั่งทะเลทำให้ความสวยงามตามธรรมชาติลดลง ไม่เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว และยังมีผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาในพื้นที่ดังกล่าวด้วย ดังนั้นการทำความสะอาดชายหาดและเก็บขยะจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ที่สวยงามของอำเภอบางสะพานให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 37 ซ่อมแซมศาลาหกเหลี่ยม โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 37 ซ่อมแซมศาลาหกเหลี่ยม โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ม.6 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากศาลาหกเหลี่ยมที่ใช้ในการนั่งพักผ่อนของนักเรียนและผู้ปกครอง และยังใช้ในการเรียนการสอนในบางโอกาสเกิดชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ ทีมงานอาสาจึงเข้าไปพัฒนาปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพที่ดี และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 36 ปรับปรุงแท้งค์น้ำและฝาปิด โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 36 ปรับปรุงแท้งค์น้ำและฝาปิด โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว ม.6 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากแท้งค์น้ำของโรงเรียนบ้านห้วยแก้วตั้งตากแดดมาเป็นเวลานานทำให้ฝาปิดแท้งค์น้ำนั้นผุผังทำให้ฝุ่นละออง หรือแมลงต่างๆ นั้นตกลงไปได้ และตัวถังของแท้งค์น้ำเกิดสนิมเกาะอยู่รอบตัวถัง ทีมงานอาสาเข้าไปสนับสนุนฝาแท้งค์น้ำพร้อมกับขัดสนิมและทาสีกันสนิมใหม่ทั้งหมด เพื่อเป็นประโยชน์และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 35 โครงการยุวเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชไร้ดิน ระบบไฮโดรโปนิกส์ โรงเรียนบ้านมรสวบ

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 35 สนับสนุน โครงการยุวเกษตรอินทรีย์ปลูกพืชไร้ดิน ระบบ ไฮโดรโปนิกส์ โรงเรียนบ้านมรสวบ ม.4 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้นักเรียนได้บริโภคผักปลอดสารพิษ เป็นรายได้เสริมให้กับนักเรียนและบูรณาการกิจกรรมโครงการให้เข้ากับการเรียนการสอนของโรงเรียน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 34 ซ่อมแซมปรับปรุงประตูทางเข้าวัดห้วยทรายขาว

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 34 ทีมงานอาสาร่วมมือร่วมใจซ่อมแซมปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าและเปลี่ยนป้ายชื่อวัด วัดห้วยทรายขาว ม.1 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากซุ้มประตูทางเข้าและป้ายชื่อวัดเดิมนั้นผุผัง เสื่อมโทรมมากและอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ที่สันจรผ่านเส้นทางนี้

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 33 ขุดลอกท่อน้ำเก่าและวางท่อน้ำใหม่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสวนหลวง

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 33 ขุดลอกท่อน้ำเก่าและวางท่อน้ำใหม่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสวนหลวง ม.9 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากท่อระบายน้ำบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสวนหลวงนั้นเกิดชำรุดและอุดตัน ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลได้เมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำล้นเข้าสู่โรงเรียนท่วมอาคารเรียนเสียหาย ทำให้เด็กนักเรียนได้รับความเดือดร้อนทางทีมงานอาสาเล็งเห็นความสำคัญ จึงร่วมแรงร่วมใจกันขุดลอกท่อระบายน้ำเก่าออกและวางท่อระบายน้ำชุดใหม่เข้าไปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของโรงเรียนบ้านสวนหลวง

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 32 อาสาสื่อมวลชน ทำดีด้วยกันทำดีด้วยใจ เอสเอสไอพบสื่อมวลชน ครั้งที่ 1

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 32 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรสของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พรพบรมราชินีนาถครบ 62 ปี เพื่อร่วมฉลองในวโรกาสดังกล่าวทางเอสเอสไอ จึงร่วมกับสื่อมวลชนท้องถิ่นจัดทำโครงการทำดีด้วยกันทำดีด้วยใจ เอสเอสไอพบสื่อมวลชนครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อร่วมกันทำประโยชน์ให้กับชุมชนในรูปแบบกิจกรรมอาสา พัฒนาศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนวัดเนินดินแดง โดยร่วมกันสร้างหลังคาและรั้วสนามเด็กเล่น ปรับปรุงอุปกรณ์เด็กเล่นให้อยู่ในสภาพสวยงาม พร้อมกับการปลูกต้นไม้จำนวน 62 ต้นริมถนนของหมู่บ้าน และกิจกรรมสันทนาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนวัดเนินดินแดงม.6 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 31 พนักงานอาสาสอนทักษะการสกรีนโครงการเยาวชนอาสา ปันน้ำใจสู่สังคม 2555 โรงเรียนบางสะพาน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 31 อาสาสอนทักษะการสกรีนเสื้อในโครงการเยาวชนอาสา ปันน้ำใจสู่สังคม 2555 โรงเรียนบางสะพาน ม.8 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยเปิดสอนสกรีนเสื้อ และรวมกลุ่มกันออกร้านจำหน่ายเสื้อในงานต่างๆ โดยจะนำรายได้จากการจำหน่ายเข้ากองทุนและพิจารณาช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ