“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 30 ปรับปรุงขยายป้อมตำรวจจราจร สามแยกตลาดบางสะพาน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 30 ทีมงานอาสาร่วมกันปรับปรุงซ่อมแซมป้อมตำรวจจราจรหน้าตลาดบางสะพาน โดยทำการต่อเติมป้อมให้มีขนาดกว้างขึ้นและซ่อมแซมพื้นที่ชำรุดพร้อมกับทาสีใหม่ให้สวยงาม เพื่อให้พร้อมใช้งานสำหรับตำรวจจราจรปฎิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก จัดการและควบคุมระบบการจราจรของอำเภอบางสะพานให้มีความคล่องตัว รวมถึงจับกุมผู้ทำผิดกฎจราจรเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการใช้รถใช้ถนน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 29 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องควบคุมผู้ต้องหา สภ.บางสะพาน (สาขาย่อยนพคุณ)

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 29 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องควบคุมผู้ต้องหา สภ.บางสะพาน สาขากำเนิดนพคุณ ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากห้องผู้ควบคุมผู้ต้องหาเดิมนั้นชำรุด พื้นทรุดตัวไม่สามารถใช้งานได้ ทีมงานอาสาจึงเข้าไปปรับปรุงซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 28 ปรับปรุงพื้นที่จอดรถและพื้นที่รอบศาลาสำนักสงฆ์วังยาว

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 28 ทีมงานอาสาร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถและพื้นที่รอบศาลา สำนักสงฆ์วังยาว ม.4 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากสำนักสงฆ์วังยาวเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านม.4 และใกล้เคียงนิยมมาทำบุญและใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่พื้นที่บริเวณรอบสำนักสงฆ์วังยาวพื้นดินนั้นยุบตัว รถของผู้ที่เดินทางมายังสำนักสงฆ์นั้นติดบ่อยครั้ง ทำให้การมาทำบุญในแต่ละครั้งนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก