Tag Archives: ต.บางสะพาน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 41 ซ่อมเตาเผาศพวัดคลองน้ำเค็ม

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 41 ซ่อมเตาเผาศพวัดคลองน้ำเค็ม ม.2 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากเมรุเผาศพ วัดคลองน้ำเค็มมีสภาพชำรุดทำให้ไม่สามารถใช้ประกอบพิธีฌาปนกิจศพได้ ทางวัดไม่มีงบประมาณเพียงพอต่อการซ่อมบำรุง ทีมงานอาสาร่วมกับชาวชุมชนคลองน้ำเค็มปรับปรุงซ่อมแซมเมรุเผาศพเพื่อให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 40 ทาสีอาคารเรียนบ้านปากคลอง

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 40 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปากคลอง ม.3 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทีมงานอาสาร่วมกันทาสีอาคารเรียนเพื่อให้อาคารของน้องๆมีความสวยงาม สร้างบรรยากาศในการศึกษาเล่าเรียน และทําให้น้องๆได้มีความสุขในการเรียน