Tag Archives: บางสะพาน

เอสเอสไอ อาสา 17 สร้างหอกระโดดสูงเหล็กแห่งแรกในประเทศไทย

เอสเอสไอ อาสา 17 สร้างหอกระโดดสูงเหล็กแห่งแรกของประเทศไทย

บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ร่วมมือกับกองร้อยตำรวจตระเวณชายแดนที่ 147 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สร้างหอกระโดดสูงเหล็ก(แห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้วัสดุเหล็กทั้งหมด) เพื่อใช้สำหรับการฝึกเยาวชนในชุมชนที่มาเข้าค่ายพักแรมในการทดสอบความกล้าหาญ และสร้างขวัญกำลังใจที่เข้มแข็งให้กับเยาวชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ โดยในแต่ละปีจะมีเยาวชนมาเข้าค่ายและสามารถใช้ประโยชน์จากหอกระโดดสูงแห่งนี้ จำนวนประมาณ 1,500 – 2,000 คน อีกทั้งยังเป็นการสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชน โดยเน้นการใช้เหล็กที่บริษัทผลิตได้มาพัฒนากิจกรรมทางสังคม ผ่านรูปแบบโครงการเอสเอสไอ อาสา เป็นความรับผิดชอบทางสังคมที่มีเอกลักษณ์และแนวทางที่ชัดเจนสอดคล้องกับธุรกิจ

หอกระโดดสูง มีขนาดความสูง 34 ฟุต กว้าง 3 เมตร โครงสร้างของหอกระโดดสูงใช้เหล็กในการก่อสร้างทั้งหมด โดยนำเอาเหล็กจากวัสดุเหลือใช้จากกองซากมาใช้ในการก่อสร้าง สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้ถึง 80% จากราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่มีมูลค่า 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) ซึ่งหอกระโดดสูงเหล็กแห่งนี้ใช้มูลค่ารวมประมาณ 1,218,211 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดบาท) โดยได้ดำเนินงานด้านโครงสร้างสำเร็จไปแล้ว 90 % ที่เหลือจะเป็นส่วนของการเก็บรายละเอียดงานทาสีและงานปรุบปรุงภูมิทัศน์โดยรอบของหอกระโดดสูงเหล็ก

เอสเอสไออาสา # 6 วัดถ้ำเขาน้อย

เอสเอสไอ รวมพลังอาสา พัฒนาวัดถ้ำเขาน้อย

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด(มหาชน) หรือเอสเอสไอ จัดโครงการจิตอาสาพนักงาน “เอสเอสไออาสา” ครั้งที่ 6

นำโดย คุณกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทในเครือร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาวัดถ้ำเขาน้อย ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการจรรโลงพระพุทธศาสนา และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและชุมชน โดยกิจกรรมการพัฒนาประกอบด้วย การทำความสะอาด ซ่อมฝ้าเพดาน ทาสีป้อมสายตรวจหน้าวัด ทาสีซุ้มประตูด้านหน้าวัด ทาสีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป ปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ และปรับพื้นบริเวณหน้าวัด โดยมี นายถวิล ฉันทราวรานุลักษณ์ ปลัดอาวุโสอำเภอบางสะพานให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่ผ่านมา

เอสเอสไออาสา # 5 วัดเขาถ้ำม้าร้อง

เราพัฒนาบางสะพานด้วยใจ เราพัฒนาไทยด้วยเหล็ก

และแล้ววันแห่งการรวมพลังของเราชาวเอสเอสไอ เพื่อสรรสร้างสิ่งดีๆ ให้ชุมชนในโครงการเอสเอสไออาสา ครั้งที่ 5 ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ณ วัดเขาถ้ำม้าร้อง บ้านฝ่ายท่า ต.พงศ์ประศาสน์ ซึ่งภารกิจเราในวันนั้นแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มงานด้วยกัน คือ เทคอนกรีตปากทางเข้าถ้ำน้ำทิพย์และงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัด สองทางขึ้นถ้ำน้ำทิพย์ด้วยความร่วมมือของเราชาวเอสเอสไอ และพี่น้องชาวบ้านฝ่ายท่า ทำให้วัดเขาถ้ำม้าร้องซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ และมีชื่อเสียงอีกวัดหนึ่งของบางสะพาน กลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งทำให้บรรยกาศบริเวณวัด และทางขึ้นถ้ำน้ำทิพย์ดูสะอาดตามากยิ่งขึ้น สามารถอวดรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามานมัสการพระนอนและบ่อน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ได้เลยทีเดียว โครงการนี้นอกจากเราทุกคนจะได้ทำประโยชน์เพื่อชุมชนแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง เอสเอสไอ กับคนในชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไป บางสะพานสดใส เอสเอสไออาสา