Tag Archives: ร้อยความดี พันดวงใจ

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 50 ครูอาสาโรงเรียนดอนสำราญ

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 50 พนักงานเอสเอสไออาสา เข้าร่วมโครงการครูอาสาให้ความรู้เรื่อง “เหล็กกับชีวิตประจำวัน” แก่น้องๆ โรงเรียนดอนสำราญ ม.1 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นครูอาสาให้ความรู้เรื่องของเหล็กและอุตสาหกรรมเหล็ก ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่เกิดจากความร่วมมือ ระหว่าง บริษัทฯ โรงเรียนและชุมชน สนับสนุนความผูกพันระหว่างบริษัท พนักงาน และชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้มีองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นที่ตนเองอาศัย

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 49 ปรับปรุงสนามกีฬาหมู่บ้านไทรคู่

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 49 ทีมงานอาสาร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ปรับปรุงสนามเปตองและสร้างสนามกีฬาเพิ่มเติมอีกหนึ่งสนาม หมู่บ้านไทรคู่ ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้คนในชุมชนมีสนามกีฬาในการออกกําลังกาย ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 47 สร้างศาลารอรถ ริมถนนเพชรเกษม บ้านเกาะยายฉิม

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 47 สร้างศาลารอรถ ริมถนนเพชรเกษม บ้านเกาะยายฉิม ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้อำนวยความสะดวกให้กับพนักงานเครือสหวิริยาและประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์จากศาลาในการรอรถประจำทางหรือหลบแดด หลบฝน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 46 ขุดลอกคลองวังกระจอง

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 46 ขุดลอกคลองวังกระจอง ม.1 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน โดยร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยราชการ ขุดลอกคลองเพื่อจัดเตรียมสถานที่จัดงานลอยกระทงของอำเภอบางสะพานและเป็นการช่วยกำจัดวัชพืชที่อยู่ในคลองเพื่อให้น้ำไหลเวียนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

 

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 45 ครูอาสาโรงเรียนบ้านท่าขาม

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 45 พนักงาน บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จัดโครงการครูอาสาให้เรียนรู้เรื่อง “เหล็กกับชีวิตประจำวัน” แก่น้องๆ โรงเรียนบ้านท่าขาม ม.4 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อันเป็นส่วนเสริมภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่เกิดจากความร่วมมือ ระหว่าง บริษัทฯ โรงเรียน และชุมชนร่วมกันจัดทำหลักสูตรขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน โครงการดังกล่าว เป็นการส่งเสริมความรู้เรื่องเหล็ก และสนับสนุนความผูกพันระหว่างบริษัท พนักงาน และชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้มีองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นที่ตนเองอาศัย

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 44 ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอบางสะพานและวัดเขาโบสถ์

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 44 พนักงานอาสาเอสเอสไอพร้อมด้วยชาวบางสะพานกว่า 200 คน ร่วมกันเป็นอาสาสมัคร โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการและสถานที่สำคัญของอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 โดยร่วมกัน ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืชในลำคลอง และตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณโดยรอบที่ว่าการอำเภอและบริเวณวัดเขาโบสถ์ พระอารามหลวง เพื่อให้สถานที่ดังกล่าวมีความสะอาด สวยงามร่มรื่นเป็นที่ออกกำลังกายแก่ประชาชนทั่วไป และสาธารณะประโยชน์

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 43 ซ่อมเมรุวัดถ้ำคีรีวงศ์

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 43 ทีมงานอาสาร่วมกันซ่อมแซมเมรุเตาเผาศพและปล่องเตา เรือวางศพและรางเลื่อนของเรือเผาศพวัดถ้ำคีรีวงศ์ ม.1 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมเพื่อให้เป็นสาธารณะกุศลในทางศาสนาต่อไป

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 42 ติดตั้งโครงสร้างเหล็กสนามโรงเรียนบางสะพาน ( บ้านล่าง)

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 42 ติดตั้งโครงเหล็กหลังคาทางเดินสนามโรงเรียนบางสะพาน (บ้านล่าง) ม.8 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน ผู้บริหารและพนักงานบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ร่วมกันติดตั้งโครงสร้างเหล็กที่สนาม พร้อมกับตกแต่งและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 40 ทาสีอาคารเรียนบ้านปากคลอง

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 40 ทาสีอาคารเรียนโรงเรียนบ้านปากคลอง ม.3 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทีมงานอาสาร่วมกันทาสีอาคารเรียนเพื่อให้อาคารของน้องๆมีความสวยงาม สร้างบรรยากาศในการศึกษาเล่าเรียน และทําให้น้องๆได้มีความสุขในการเรียน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 39 ต่อเติมอาคารเรียนมะเดื่อทอง

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 39 ต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น อาคารเรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนทำให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความลำบาก ทีมงานอาสาจึงเข้าไปพัฒนาปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน