Tag Archives: โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 39 ต่อเติมอาคารเรียนมะเดื่อทอง

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 39 ต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากปีการศึกษานี้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น อาคารเรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนทำให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความลำบาก ทีมงานอาสาจึงเข้าไปพัฒนาปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน