20Jun/16

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 15 ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดถ้ำคีรีวงศ์

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 15 ปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดถ้ำคีรีวงศ์ ม.1 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยทีมงานอาสาได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบทางขึ้นถ้ำ ทำความสะอาดบริเวณบันไดทางขึ้น และทำการตัดหญ้ารอบบริเวณวัด เนื่องจากทางวัดจะจัดให้มีงานประจำปี และถือเป็นการทำความดีเพื่อร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัดให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น