29Sep/09

เอสเอสไออาสา # 6 วัดถ้ำเขาน้อย

เอสเอสไอ รวมพลังอาสา พัฒนาวัดถ้ำเขาน้อย

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด(มหาชน) หรือเอสเอสไอ จัดโครงการจิตอาสาพนักงาน “เอสเอสไออาสา” ครั้งที่ 6

นำโดย คุณกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทในเครือร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาวัดถ้ำเขาน้อย ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการจรรโลงพระพุทธศาสนา และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและชุมชน โดยกิจกรรมการพัฒนาประกอบด้วย การทำความสะอาด ซ่อมฝ้าเพดาน ทาสีป้อมสายตรวจหน้าวัด ทาสีซุ้มประตูด้านหน้าวัด ทาสีซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูป ปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ และปรับพื้นบริเวณหน้าวัด โดยมี นายถวิล ฉันทราวรานุลักษณ์ ปลัดอาวุโสอำเภอบางสะพานให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *