Tag Archives: SSI Group

14Dec/19

SSI Group จัด “ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม” ส่งท้ายปี 2562 ชวนชาวบางสะพาน ปั่นจักรยาน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ชวนนักปั่นจักรยานบางสะพาน ร่วมกิจกรรม “ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม” ส่งท้ายปี 2562 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน โดยปั่นจักรยานเส้นทางจาก ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน-คลองวังนาค หมู่ที่ 7 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทางไป-กลับ 8 กิโลเมตร เพื่อร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 30,000 ตัว เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 78 คน ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 237.12 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

26Jul/19

SSI Group ร่วมกับ อบต.แม่รำพึง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง รัชกาลที่ 10

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง จัดโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รักในหลวง รักษ์บางสะพาน ประจำปี 2562เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา โดยการทำกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ปลูกป่า รักษาธรรมชาติ” ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การปลูกพันธุ์ไม้ จำนวน 67 ต้น ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 670,000 ตัว และเก็บขยะบริเวณชายหาดบ้านดอนสำราญ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร พร้อมคัดแยกขยะโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน ณ ชายหาดบ้านดอนสำราญRead More…

23Jun/19

SSI Group จัดประชุมผู้บริหารประจำปีกลุ่มเอสเอสไอ ครั้งที่ 2/2562 ภายใต้แนวคิด “Productivity”

นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้บริหารประจำปีกลุ่มเอสเอสไอ ครั้งที่ 2/2562 ภายใต้แนวคิด “Productivity” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก และสื่อสารทิศทางการดำเนินธุรกิจในครึ่งปีหลัง พร้อมสัมมนาเปิดมุมมองการเพิ่มผลผลิตโดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้ มีผู้บริหารเข้าร่วม 266 คน ณ วิกหัวหิน เมื่อเร็วๆนี้

28Jan/19

SSI Group จัดประชุมผู้บริหาร ประจำปี “Futurity”

นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือเอสเอสไอ นำคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้บริหารประจำปี “SSI Group Management Conference 2019” ภายใต้แนวคิด “Futurity” พร้อม…สู่อนาคต ภายในงานประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ 1. การแถลงทิศทางในการดำเนินธุรกิจ SSI Group 2027 2. Futurity Symposium โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายนอกและภายในบรรยายเปิดมุมมองโลกอนาคตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กRead More…

13Nov/14

SSI Group จัดกฐินสามัคคีถวายวัดนาผักขวง