27Oct/20

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมสร้างโอกาสการศึกษาเยาวชนบางสะพาน มอบทุน 372 ทุนให้เยาวชน 21 โรงเรียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 27

กลุ่มเหล็กสหวิริยา จัดโครงการมอบทุนการศึกษากลุ่มเหล็กสหวิริยา ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 27 โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน 21 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน โดยแบ่งออกเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี จำนวน 10 ทุน มูลค่า 350,000 บาท ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จำนวน 233 ทุน มูลค่า 272,500 บาท ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 8 ทุน มูลค่า 45,000 บาท นอกจากนี้ พนักงานบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ยังร่วมสมทบทุนการศึกษา (ส่วนตัว) เพิ่มเติมจากส่วนของบริษัท ภายใต้กิจกรรม “ทุนนี้…เพื่อน้อง” จำนวน 121 ทุน มูลค่า 167,000 บาท รวมจำนวนทุนทั้งสิ้น 372 ทุน มูลค่าทุนรวม 834,500 บาท เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางณิชชา คงนิล ปลัดอาวุโสอำเภอบางสะพาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน คณะผู้บริหารและพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยาเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม เรือนราชพฤกษ์ โรงเรียนบางสะพานวิทยา

18Sep/20

SSI มุ่งลดโลกร้อน รับประกาศนียบัตรรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์ผลิตภัณฑ์

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน ) หรือ เอสเอสไอ โดยดร.ศิรินทิพย์ จันทร์ถึง  หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม (Center of Environmental Excellence: CEE) รับมอบประกาศนียบัตรรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product: CFP) จาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เนื่องในโอกาสผ่านการรับรองอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้น บนผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และผลิตภัณฑ์เหล็กท่อเหลี่ยม และเป็นองค์กรตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ภายในงานพิธีขอบคุณและมอบประกาศนียบัตร “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2563 จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

09Sep/20

กลุ่มเหล็กสหวิริยารับโล่เชิดชูเกียรติองค์กรสนับสนุนการเรียนระบบทวิภาคีจากวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ หัวหน้าสำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ในฐานะผู้แทนกลุ่มเหล็กสหวิริยารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติจาก นายราเชนทร์ มณีสว่างวงศ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานและนายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เนื่องในโอกาสที่เอสเอสไอและกลุ่มเหล็กสหวิริยาได้ให้การสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานด้วยดีมาอย่างต่อเนื่อง ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

29Aug/20

กลุ่มเหล็กสหวิริยาส่งมอบ “ห้องความดันลบ” ใช้ในห้องฉุกเฉินและหน่วยทันตกรรม ร.พ.บางสะพาน

คณะผู้บริหารกลุ่มเหล็กสหวิริยา ส่งมอบห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) เพื่อใช้ในห้องฉุกเฉินและหน่วยทันตกรรม โรงพยาบาลบางสะพาน ซึ่งออกแบบและจัดสร้างโดยทีมวิศวกรจาก บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ (airborne precautions) สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลบางสะพาน โดยมีนายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายแพทย์เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้รับมอบ และนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ ณ โรงพยาบาลบางสะพาน

ห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) เป็นห้องที่ทางการแพทย์พัฒนาเพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายของเชื้อทางอากาศในการรักษาผู้ป่วย หลักการทำงานของห้องความดันลบ คือ โดยปกติอากาศจะไหลจากบริเวณที่มีความดันสูงไปสู่บริเวณที่มีความดันต่ำ ซึ่งห้องความดันลบจะมีความดันที่ต่ำกว่าภายนอกและเมื่อมีการเปิดปิดประตูห้อง อากาศภายนอกจะถูกดูดเข้าไปภายในห้องความดันลบ ดังนั้น อากาศภายในห้องจะไม่สามารถแพร่ออกสู่ภายนอกได้ จึงสามารถลดการแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ (airborne precautions) กรณีพบผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงในการแพร่กระจายเชื้อที่สามารถติดต่อกันได้ผ่านระบบทางเดินหายใจเข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาล สำหรับการสร้างห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) โรงพยาบาลบางสะพานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือในการร่วมออกแบบระหว่างทีมวิศวกรจาก SSI-WCE และทีมแพทย์โรงพยาบาลบางสะพาน เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทและการใช้งาน ซึ่งมีการควบคุมและตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีการออกแบบห้องให้มีความดันที่ต่ำกว่าภายนอกไม่น้อยกว่า 2.5 Pascal มีระบบหมุนเวียนอากาศภายในห้อง 15-20 ACH (Air Change per Hour : ACH คือ จำนวนรอบของการไหลเวียนอากาศผ่านเครื่องฟอกอากาศครบทั้งปริมาตรของห้องที่แนะนำต่อหนึ่งชั่วโมง) อากาศที่ถูกดูดออกจากห้องจะไหลผ่านแผงกรองอากาศประสิทธิภาพสูง HEPA Filter (High Efficiency Particulate Air) และฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ก่อนจะถูกปล่อยออกไปสู่ภายนอกอาคาร จึงมั่นใจได้ว่าอากาศที่ถูกปล่อยออกมาจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชนโดยรอบ

14Aug/20

ส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร เอสเอสไอรับองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2563

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน ” Moral Business Forum 2020″ ธุรกิจคู่คุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤติสู่ความยั่งยืน พร้อมมอบโล่ องค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2563 ให้แก่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยมี นายผดุงศักดิ์ ปราณอุดมรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรภาคธุรกิจเอกชนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร การบริหารจัดการองค์กรที่มีธรรมภิบาลไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมยกย่ององค์กรภาคธุรกิจเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ และมีผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว