23Sep/21

SSI-TCRSS รับ“รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ” ระดับประเทศ

นายสมภพ คงรอด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบรางวัลสถานประกอบการกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2564 โดยมี นายบุญทวี บุญญอารักษ์ ผู้จัดการทั่วไป สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI และ นายสุชาติ บุญแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงงาน บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด(มหาชน) หรือ TCRSS เข้ารับมอบรางวัล ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำหรับในปี 2564 นี้ บริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ซึ่งประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (ระดับทอง) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (ระดับแพลทินัม) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ซึ่งแสดงถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นของบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยาในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของโรงงานมาอย่างต่อเนื่อง

22Sep/21

SSI-ศูนย์คุณธรรม ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนชุมชน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคสู้ภัยโควิด

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  องค์การเวิลด์แชร์ (ประเทศไทย)  และกองทุนเวลาเพื่อสังคม ส่งมอบความสุขและกำลังใจในการสู้ภัยโควิดด้วยการมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็น ให้แก่ ชุมชนตลาดสุภาพงษ์  และชุมชนหลังโรงเจ ภายใต้โครงการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉิน โควิด 19 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตในครั้งนี้

13Aug/21

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บวัคซีนโควิดเพื่อชุมชน กลุ่มเหล็กสหวิริยามอบตู้แช่วัคซีนรพ.บางสะพาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยา (SSI-TCRSS-TCS-BSBM-WCE) สนับสนุนตู้แช่สำหรับแช่วัคซีนโควิด-19 จำนวน 1 ตู้ให้กับโรงพยาบาลบางสะพาน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเก็บรักษาวัคซีน พร้อมสนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนให้แก่ชุมชนในพื้นที่บางสะพาน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา2019(โควิด-19) โดยมีนายแพทย์เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน และ นายวิเชียร เกตุงาม กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ ร่วมรับมอบ ปัจจุบันโรงพยาบาลบางสะพานได้รับการกระจายวัคซีนตามแผนงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อได้รับวัคซีนมาแล้ว ทางโรงพยาบาลมีอุปกรณ์ในการจัดเก็บที่ไม่เพียงพอ ซึ่งหากวัคซีนโควิด-19 อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม อาจส่งกระทบผลให้วัคซีนไม่อาจคงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่บางสะพานเสียโอกาสในการเข้าถึงวัคซีน ทางกลุ่มเหล็กสหวิริยาจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุขเพื่อให้ภารกิจในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครั้งนี้ ได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรค และก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน

13Aug/21

พช.บางสะพานหนุนชุมชนมั่นคงด้านอาหาร กลุ่มเหล็กฯร่วมรัฐปลูกพืชผักสมุนไพรนำร่อง

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกิจกรรม “บางสะพานสร้างสุข ปลูกผักสมุนไพร ต้านภัยโควิค – 19 ร่วม ใจปลูกพืชผักสมุนไพร” จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2564 และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารตามโครงการ บางสะพานสร้างสุข ปลูกผักสมุนไพร ต้านภัยโควิค – 19 โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน นางประไพศรี อารีเอื้อ พัฒนาการอำเภอบางสะพาน นายสมหมาย ปานทอง อุปนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางสะพาน นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตัวแทนจากกลุ่มเหล็กสหวิริยา องค์กรสตรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรม ณ สวนสมุนไพรข้างที่ว่าการอำเภอบางสะพาน.สำหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมนำร่องที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพาน รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนในพื้นที่บางสะพานปลูกพืชผักกินได้ตามวิถีพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองในยุคสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิ การปลูกพืชผักสวนครัว ผักพื้นบ้าน รวมทั้งสมุนไพรไทยต้านภัยโควิด-19 ประกอบด้วย กระชาย ฟ้าทะลายโจร ขิง ข่า ตะไคร้ มะนาว มะรุม กะเพรา โหระพา แมงลัก เตยหอม ว่านหางจระเข้ และกล้าไม้อื่นๆ

13Aug/21

กลุ่มเหล็กสหวิริยาผนึกซัพพลายเออร์ สร้างห้องความดันลบรพ.บางสะพาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมทุนกับกลุ่มซัพพลายเออร์ สมทบทุนในการจัดสร้างห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) มอบให้แก่โรงพยาบาลบางสะพาน ภายในห้องฉุกเฉิน อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ผ่านการออกแบบ พัฒนา และควบคุมการก่อสร้างโดยทีมวิศวกร บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการความร่วมมือ Save Bangsaphan เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เข้ารับบริการของโรงพยาบาลบางสะพาน รวมถึงเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนายแพทย์เชิดชาย ชยวัฑโฒ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน และ นายวิเชียร เกตุงาม กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ ความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยอำเภอบางสะพานเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ทางโรงพยาบาลบางสะพาน จึงมีความต้องการจัดสร้างห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) เป็นการเร่งด่วน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการความร่วมมือ Save Bangsaphan ในการดูแลทีมแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในพื้นที่บางสะพานให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด กลุ่มเหล็กสหวิริยา จึงร่วมทุนกับกลุ่มซัพพลายเออร์ร่วมสมทบทุนในการจัดสร้างห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) ซึ่งผ่านการออกแบบ พัฒนา และควบคุมการก่อสร้างโดยทีมวิศวกร บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีการออกแบบห้องให้มีความดันต่ำกว่าภายนอก -5 Pascal มีระบบหมุนเวียนอากาศภายในห้อง 12-15 ACH (Air Change per Hour: ACH คือ จำนวนรอบของการไหลเวียนอากาศผ่านเครื่องฟอกอากาศครบทั้งปริมาตรของห้องที่แนะนำต่อหนึ่งชั่วโมง) และอากาศที่ถูกดูดออกจากห้องจะไหลผ่านแผ่นกรองอากาศคุณภาพสูง HEPA Filter (High Efficiency Particulate Air) พร้อมฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ก่อนจะถูกปล่อยออกไปสู่ภายนอกอาคาร อากาศที่ถูกปล่อยออกมาจึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชนโดยรอบ ห้องความดันลบนี้นับเป็นห้องที่ 3 ที่กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมสนับสนุน โดนก่อนหน้านี้กลุ่มเหล็กสหวิริยาส่งมอบ “ห้องความดันลบ” ใช้ในห้องฉุกเฉินและหน่วยทันตกรรม ร.พ.บางสะพานกลุ่มเหล็กสหวิริยา สร้างห้องความดันลบ (Negative Pressure Room)มอบให้รพ.บาลสะพานแล้ว 2 ห้องคือห้องฉุกเฉินและหน่วยทันตกรรม