26Jun/24

เอสเอสไอจับมือมจธ.พัฒนาคนรับมือยุคดิจิทัล จัดอบรมหลักสูตรไอทีเสริมสมรรถนะพนักงาน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ “เอสเอสไอ” เดินหน้าพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการ School of Information Technology (School of IT) อย่างต่อเนื่อง โดยนายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส วางแนวทางดำเนินการร่วมกับ ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำบุคลากร-นักศึกษาฝึกงานสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่ม และผู้บริหารหน่วยงานดิจิตอลขององค์กร เข้าอบรมหลักสูตร Data Engineer Fundamental เพื่อรู้ให้ลึกในเรื่องข้อมูล (Data) ณRead More…

10Jun/24

เอสเอสไอรวมพลคนเก่ง ดี มีใจ ไปอาสากิจกรรม “ปันแรง ปันสุข อิ่มบุญ” วัดเทพพล

เอสเอสไอรวมพลคนเก่ง ดี มีใจ ร่วมโครงการ “เอสเอสไออาสา ครั้งที่ 1” ภายใต้กิจกรรม “ปันแรง ปันสุข อิ่มบุญ” ณ วัดเทพพล ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารและพนักงานบริษัทในกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้แก่ บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี และบริษัทท่าเรือประจวบ ร่วมเป็นอาสาสมัครพัฒนาพื้นที่วัดเทพพล อาทิ พัฒนาพื้นที่อุโบสถและห้องสุขาสุขใจ ปรับทัศนียภาพบริเวณวัด พร้อมส่งมอบตู้หนังสือและตู้ยาปันสุข เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ต่อคนในชุมชนสำหรับโครงการ “เอสเอสไออาสา” เป็นหนึ่งในโครงการจิตอาสาของเอสเอสไอที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร และพนักงานมีส่วนร่วมตั้งแต่การนำเสนอ กระบวนการคิด การดำเนินงาน และสร้างสรรค์กิจกรรมอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆRead More…

08Jun/24

สร้างช่างฝีมือเหล็ก เอสเอสไอสนับสนุนเวทีแข่งขันเชื่อมเหล็กชุมพร

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ร่วมสนับสนุนการแข่งขันเชื่อมเหล็ก “ดวลเซียนเชื่อม ประชันเซียนเหล็ก” เพื่อค้นหาทีมสุดยอดช่างเชื่อมเหล็กที่ฝีมือดี ได้ผลงานเชื่อมเหล็กที่มีคุณภาพ และงานตรงตามแบบที่กำหนด ในงานรวมพลคนเชื่อมเหล็กชุมพร ซึ่งจัดโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมพรตั้งฮวดหลี เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมาการแข่งขันเชื่อมเหล็ก “ดวลเซียนเชื่อม ประชันเซียนเหล็ก”มีทีมช่างเชื่อมเหล็กสมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 8 ทีม แข่งขันเชื่อมม้านั่งเหล็กจากท่อเหล็กกัลวาไนซ์ (ตัวจำลองต้นแบบ (prototype) และ แบบร่าง (shop drawing)Read More…

06Jun/24

รักษ์ทะเล รักษ์โลก กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดเดิน-วิ่งเก็บขยะวันสิ่งแวดล้อม-วันทะเลโลก

กลุ่มเหล็กสหวิริยา (SSI, TCRSS, TCS, BSBM, PPC, WCE) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง และเครือข่ายประมงบางสะพาน จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเก็บขยะชายหาดแม่รำพึง ครั้งที่ 3 (The 3rd SSI GROUP Plogging ) เนื่องในโอกาสสองวันสำคัญของโลกได้แก่ 1)วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) และ2) วันทะเลโลก (World Ocean Day) เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช่วยกันปกป้องและรักษาทะเล พร้อมกับสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนRead More…

31May/24

เหล็กสหวิริยาส่งเสริมจัดการศัตรูมะพร้าวบางสะพานยั่งยืนจัดอบรมการเพาะเลี้ยงแตนเบียนบราคอน-ปราบหนอนหัวดำ

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน และองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกรและสนับสนุนปัจจัยการผลิตแตนเบียนหนอนบราคอน เพื่อปราบหนอนหัวดำมะพร้าว โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดการใช้สารเคมีในการควบคุมศัตรูพืช ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งสามารถจัดการศัตรูมะพร้าวในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่บางสะพานของกลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยมีนายธนาชัย บัวช่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและมีนางสาวจันติรา ดำแก้ว เกษตรอำเภอบางสะพานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์