กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนา กำจัดวัชพืชและสิ่งปฎิกูลในแหล่งน้ำ บริเวณคลองวังนาค หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดฯ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธี สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้ ทางศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอบางสะพานจัดขึ้น เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีนาถโดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานเข้าร่วมกว่า 100 คน ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้กลุ่มเหล็กได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม เพื่อมอบให้แก่จิตอาสาในกิจกรรมดังกล่าว