01Sep/22

กลุ่มเหล็กสหวิริยาสร้างโอกาสวิสาหกิจท้องถิ่น จัดตลาดสินค้าชุมชน-อุดหนุนโดยคนโรงงาน

กลุ่มเหล็กสหวิริยาจัดกิจกรรมตลาดนัดสินค้าชุมชน ภายใต้โครงการศูนย์ขยายโอกาสทางธุรกิจวิสาหกิจชุมชน โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มวิสาหกิจและผู้ขายสินค้าในชุมชนบางสะพาน กว่า 30 ร้าน นำสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงสินค้าอุปโภค-บริโภคอื่นๆ อาทิ อาหารทะเลแปรรูป น้ำพริก ผ้ามัดย้อม กาแฟ ขนมบ้าบิ่นมะพร้าวกะทิสด และอื่นๆอีกมากมาย มาจำหน่ายให้กับพนักงานกลุ่มเหล็กสหวิริยาและครอบครัว ณ ลานกิจกรรม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ (โรงงานบางสะพาน) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยพนักงานได้ร่วมสนับสนุนสินค้าชุมชนรวมมูลค่า 48,000 บาท กิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนแล้วยังช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของชุมชนบางสะพานในช่วงสถานการณ์การฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อีกด้วย