บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ โดยนายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต ส่งมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หรือ PPE (Personal Protective Equipment) ให้แก่มูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธาธรรมสถาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) โดยมีนายอนุภาส อื้อพรรณรังษี ประธานมูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธาธรรมสถาน เป็นผู้รับมอบ