11May/20

SSI – WCE ร่วมใจ Save Bangsaphan มอบประตูทำลายเชื้อโรค สเปรย์หมอกไฮโปคลอรัส ทำลายเชื้อโควิด-19

นายมนินทร์ อินทร์พรหม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI นายมงคล สุขไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และนายวีระชัย ฟุ้งเฟื่อง ที่ปรึกษาผู้บริหาร บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ WCE มอบ “THE C19 STERILIZATON GATE” หรือ ประตูทำลายเชื้อโรค สเปรย์หมอกไฮโปคลอรัส ทำลายเชื้อโควิด-19 และเชื้อโรคอื่นๆ พร้อมน้ำยาที่ใช้พ่นได้จำนวน 10,000 ครั้ง มูลค่ารวม 150,000 บาท ให้แก่อำเภอบางสะพาน โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปติดตั้งสำหรับใช้ทำลายเชื้อโรค คัดกรองเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ ก่อนเข้าอาคาร หรือสถานที่ต่างๆ ลดการแพร่กระจาย ลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ ประตูทำลายเชื้อโรค สเปรย์หมอกไฮโปคลอรัส ทำลายเชื้อโควิด-19 และเชื้อโรคอื่นๆ มีหลักการทำงานอัตโนมัติ เมื่อเข้าไปยืนตรงประตู จะมีการพ่นน้ำยาไฮโปคลอรัสเพื่อทำลายเชื้อโรคออกมาเป็นละอองหมอกขนาดเล็กกว่า 7 ไมครอนเข้าถึงทุกซอกทุกมุมของร่างกายอย่างปลอดภัย ไม่มีสารเคมีตกค้าง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คิดค้นและผลิตโดย บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ธุรกิจวิศวกรรม กลุ่มเอสเอสไอ