บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ นำพนักงานสำนักงานกรุงเทพฯ จำนวน 92 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับผู้ประกันตน มาตรา.33 ณ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันและลดโอกาสป่วยเป็นโรคโควิด 19 รวมถึงลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตหากติดเชื้อโควิด 19 ให้กับพนักงาน ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับสังคม และลดการแพร่ระบาดของโรคให้กับประเทศ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา นอกจากวัคชีนพื้นฐานที่ได้รับจากรัฐตามกลุ่มมาตรา 33 แล้ว บริษัทได้จัดสวัสดิการวัคซีนทางเลือกให้กับพนักงานโดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอีกด้วย โดยตั้งเป้าหมายให้พนักงานได้รับวัคซีนครบทุกคน