Tag Archives: ปั่นจักรยาน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

14Dec/19

SSI Group จัด “ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม” ส่งท้ายปี 2562 ชวนชาวบางสะพาน ปั่นจักรยาน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

กลุ่มเหล็กสหวิริยา ชวนนักปั่นจักรยานบางสะพาน ร่วมกิจกรรม “ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม” ส่งท้ายปี 2562 รณรงค์ลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน โดยปั่นจักรยานเส้นทางจาก ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน-คลองวังนาค หมู่ที่ 7 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทางไป-กลับ 8 กิโลเมตร เพื่อร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 30,000 ตัว เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 78 คน ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 237.12 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า