Tag Archives: องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

01Oct/19

“SSI” ร่วมแสดงจุดยืนขององค์กร ขับเคลื่อนสังคมและธุรกิจที่ยั่งยืน

เอสเอสไอ ร่วมเปิดตัว TBCSD New Chapter ขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมแสดงความมุ่งมั่นเดินหน้าขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับสมาชิกองค์กรธุรกิจฯ มากกว่า 40 องค์กร โดยนายจิร โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้แทน ร่วมงานเปิดตัว TBCSD New Chapter มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อแสดงจุดยืนขององค์กรในการผลักดันภาคธุรกิจและประเทศไทยไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้พันธกิจขององค์กร ส่งเสริมให้ธุรกิจในประเทศไทยมีความยั่งยืนและประสบความสำเร็จเพื่อช่วยการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกที่ยั่งยืน ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand BusinessRead More…