Tag Archives: วัดเขาถ้ำม้าร้อง

06May/23

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดเขาถ้ำม้าร้อง-สนับสนุนน้ำดื่ม

กลุ่มเหล็กสหวิริยาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดเขาถ้ำม้าร้อง หมู่ที่ 1 ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานในพิธี สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในครั้งนี้ ทางศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอบางสะพานจัดขึ้น เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ 4 พฤษภาคม วันคล้ายวันบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย (วันฉัตรมงคล) โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอบางสะพานเข้าร่วมกว่า 200 คน ทั้งนี้กลุ่มเหล็กสหวิริยาได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมสนับสนุนน้ำดื่ม เพื่อมอบให้แก่จิตอาสาในกิจกรรมดังกล่าว