09Sep/10

Do D in a Day : ช่วยคนตาบอดได้อ่านหนังสือ..!

ร่วมแรงร่วมใจ..ช่วยคนตาบอดได้อ่านหนังสือ ด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ผลิตต้นฉบับตาดี ดำเนินการโดย ชาวเอสเอสไออาสา

 1. ส่งรายชื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ
 2. ขอรับหนังสือต้นฉบับ เพื่อจัดพิมพ์ข้อความในหนังสือลงใน Microsoft Word
 3. พิสูจน์อักษรที่จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ที่เรียกว่าต้นฉบับตาดี (อ่านโดยคนตาดี) เทียบกับหนังสือต้นฉบับที่รับไป
 4. ส่งมอบต้นฉบับตาดี และหนังสือต้นฉบับให้แก่ ผู้ประสานงานโครงการ (สำนักประชาสัมพันธ์ฯ) ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เพื่อส่งมอบให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศน์เพื่อคนตาบอด ต่อไป (จบขั้นตอนของพลเมืองอาสา)

** สำหรับผู้สนใจร่วมบริจาคหนังสือ เพื่อผลิตเป็นหนังสือเบรลล์ กรุณาส่งรายชื่อหนังสือมาที่สำนักประชาสัมพันธ์ฯ เพื่อตรวจสอบรายชื่อว่าซ้ำกับที่มีอยู่ในห้องสมุดแล้วหรือไม่..!!

ขั้นตอนที่ 2 ผลิตต้นฉบับตาบอด ดำเนินการโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศน์เพื่อคนตาบอด

 1. แปลง File Microsoft Word ที่ได้เป็นอักษรเบรลล์
 2. ปริ้นข้อความเป็นอักษรเบรลล์เพื่อพิสูจน์อักษรต้นฉบับตาบอด (อ่านโดยคนตาบอด)
 3. ตรวจสอบข้อความที่จัดพิมพ์ขึ้นใหม่โดยละเอียดในรูปแบบที่เป็นอักษรเบรลล์เพื่อความถูกต้อง
 4. ผลิตเป็นฉบับสมบูรณ์เข้าเล่ม และนำเข้าชั้นหนังสือในห้องสมุดคนตาบอดพร้อมให้บริการยืมอ่าน

 

*******************************

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

มาแบบเดี่ยว

 1. แจ้งรายชื่อมาที่ rungkanp@ssi-steel.com

มาแบบคู่

 1. จับคู่เพื่อนให้ได้ 2 คนหรือมากกว่า ส่งรายชื่อมาที่ rungkanp@ssi-steel.com

มาแบบไหนก็ทำเหมือนกัน..

 1. เลือกหนังสือต้นฉบับที่ต้องการพิมพ์ ตามรายชื่อที่มีอยู่ (สามารถพิมพ์ได้มากกว่า 1 เล่ม / 1 คน / กลุ่ม)
 2. ใช้เวลาว่างพิมพ์ข้อความในหนังสือที่ได้รับมอบหมายลงใน Microsoft word ให้เสร็จสมบูรณ์ ไม่ต้องเน้นตัวหนา ตัวบาง และตัวเอียง เพียงย่อหน้าและเว้นวรรคให้ถูกต้องก็พอแล้วค่ะ
 3. ตรวจพิสูจน์อักษรที่พิมพ์ขึ้นใหม่เทียบกับหนังสือต้นฉบับ ให้มั่นใจว่าถูกต้องชัวร์ ๆ เพื่อผู้พิการทางสายตาจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
 4. ส่งคืนหนังสือต้นฉบับและข้อความที่พิมพ์ขึ้นใหม่ ให้สำนักประชาสัมพันธ์ฯ ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
 5. เตรียมตัวไปส่งมอบด้วยกันในวันที่ 18 ธันวาคม 2553 * (กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

*********************************

รายชื่อหนังสือที่น่าสนใจ เลือกมาจากหนังสือขายดีของแต่ละสำนักพิมพ์

ประเภท สารคดี / ปรัญญาชีวิต

 1. ชุดรู้รอบโลก ตอน ประวัติศาสตร์น่ารู้
 2. ชุดรู้รอบโลก ตอน โลกของสัตว์
 3. แนวทางแห่งความสุข ดร.อาจอง ณ อยุธยา
 4. ปีติ (ต้นกล้าแห่งปัญญา)

 ประเภท วรรณกรรมรางวัลซีไรต์ / วรรณกรรมเยาวชน

 1. 2075 สงครามพันธุ์อัจฉริยะผู้เขียน : นทธี ศศิวิมล
 2. เด็กชายธรรมดาในดินแดนแห่งเวทมนตร์ ผู้เขียน สาคร พูนสุข รางวัลยอดเยี่ยมรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ประเภทวรรณกรรมเยาวชน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553
 3. เด็กชายในเงา เขียนโดย ตวงทิพ ยุวชิต
 4. ความสุขของกะทิ ตอน ในโลกใบเล็ก เขียนโดย งามพรรณ เวชชาชีวะ
 5. เราหลงลืมอะไรบางอย่าง (รางวัลซีไรท์ ปี 2551) ผู้แต่ง : วัชระ สัจจะสารสิน
 6. ชีวิตไม่ได้มีไว้ให้ยอมแพ้ ผู้เขียน ลูกปัด
 7. คุณครูมหัศจรรย์ ผู้เขียน จันทร์เจ้า
 8. เจ้าหญิงน้อย A Little Princess แปลโดย : เนื่องน้อย ศรัทธา
 9. ผจญภัยโพ้นทะเล แปลโดย สุมนา บุณยะรัตเวช

ประเภท ท่องเที่ยว

 1. WE Love BKK
 2. รักจัง ปางอุ๋ง

*******************************

One thought on “Do D in a Day : ช่วยคนตาบอดได้อ่านหนังสือ..!

 1. เจอโครงการดีดี ของสหวิริยา “ช่วยคนตาบอดได้อ่านหนังสือ” อยากจะเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยแต่ไม่ได้ทำงานในสหวิริยาและบริษั่ทในเครือ จะสามารถร่วมได้หรือป่าวคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *