Tag Archives: ต.ธงชัย

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 48 พนักงานอาสาร่วมโครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 48 พนักงานเอสเอสไอ อาสาเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานใน ” โครงการ 2 ล้อรักษ์บางสะพาน 2555” หรือ Bangsaphan Car Free Day ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2555 ในการอำนวยความสะดวกให้กับชาวบางสะพานที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยแบ่งทีมอาสานันทนาการอำนวยความสะดวกการลงทะเบียนจักรยานพร้อมแจกเสื้อ และทีมอาสาวิทยุสื่อสารอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางการปั่นจักรยาน รอบตลาดบางสะพานเพื่อรณรงค์ลดการใช้พลังงาน และเพิ่มเติมกิจกรรม “ปั่น 2 ล้อ ช่วยพ่อปลูกป่า” ปั่นจักรยานไปยัง ตำบลธงชัย เพื่อร่วมกับชาวบ้าน ปลูกต้นไม้ จำนวน 85 ต้นถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา ในปี พ.ศ.2555 ณ บริเวณวัดถ้ำคีรีวงศ์ ต.ธงชัย อ.บางสะพาน

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 43 ซ่อมเมรุวัดถ้ำคีรีวงศ์

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 43 ทีมงานอาสาร่วมกันซ่อมแซมเมรุเตาเผาศพและปล่องเตา เรือวางศพและรางเลื่อนของเรือเผาศพวัดถ้ำคีรีวงศ์ ม.1 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมเพื่อให้เป็นสาธารณะกุศลในทางศาสนาต่อไป

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไออาสา ความดีที่ 15 ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดถ้ำคีรีวงศ์

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 15 ปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดถ้ำคีรีวงศ์ ม.1 ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยทีมงานอาสาได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบทางขึ้นถ้ำ ทำความสะอาดบริเวณบันไดทางขึ้น และทำการตัดหญ้ารอบบริเวณวัด เนื่องจากทางวัดจะจัดให้มีงานประจำปี และถือเป็นการทำความดีเพื่อร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาวัดให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

“ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 5 ร่วมรื้อถอนโบสถ์หลังเก่า วัดหนองระแวง ต.ธงชัย อ.บางสะพาน

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)  หรือ เอสเอสไอ จัดโครงการ “ร้อยความดี พันดวงใจ” เอสเอสไอ อาสา ความดีที่ 5 ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมรื้อถอนโบสถ์หลังเก่า ของวัดหนองระแวง พร้อมทั้งร่วมกันย้ายพระประธานเข้าประดิษฐานในโบสถ์หลังใหม่ ณ วัดหนองระแวง ต.ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์